Human coronavirus OC43 (RNA) (R-nr. 269)

Indikation

Øvre eller nedre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Nasopharynxsekret er bedst egnet 
 • Svælgpodning 
 • Ekspektorat
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret.

Om prøvematerialet: 

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Nasopharynxsekret: Trakealsugesæt, Feeding tube no. 8, UTM, sterilt isotont saltvand.

Svælg- eller næsepodning: Plast- eller træpodepind med hvidt vat, UTM, sterilt isotont saltvand. Undgå kulpodepind.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med Coronavirus OC43.

Bemærkning

Andre virus kan give lignende sygdomsbillede.

Luftvejsmaterialer: ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke se (R-nr. 680), analyseres prøven i hele pakken.

Analysens princip

Multiplex real time PCR (inkluderet i Luftvejspakke se (R-nr. 680).

Target: Nucleocapsid gen.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Analysen er DANAK akkrediteret på følgende prøvematerialer: BAL, Ekspektorat, Podning, Trachealsekret, Nasopharynxsekret.

Bestillingskode

NPU27687 Syst(spec.)?Human coronavirus OC43(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Svarkode

NPU27687 Syst(spec.)?Human coronavirus OC43(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
 58483 1.384,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00