Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening) (R-nr. 212)

Indikation

Formodning om HCV infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL.

Ved akut hepatitis anbefales ny prøve udtaget 2 måneder senere, hvis første prøves resultat er negativt. Alternativt kan der opnås akut diagnostik ved hjælp af HCV-PCR, se Bemærkning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Analysen køres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Bemærkning

HCV RNA PCR og eventuelt anti-HCV antistof konfirmatorisk vil automatisk blive udført på alle HCV antistof positive.

Anti-HCV antistof bliver først positiv nogle måneder efter smitte. Ved symptomgivende akut HCV kan Anti-HCV antistof derfor være negativ. Såfremt resultatet af den konfirmatoriske test er inkonklusivt, bør testen gentages 1-2 måneder senere. Diagnostik af akut HCV infektion udføres ved direkte påvisning af HCV-RNA i blodet ved hjælp af HCV RNA PCR.

Undersøgelsens princip

Ved indirekte ELISA påvises IgG antistoffer, som reagerer med HCV antigener, der er fremstillet genteknologisk. Positivt resultat fra den indledende undersøgelse konfirmeres primært ved HCV PCR, og hvis denne er negativ foretages yderligere konfirmation ved immunoblot, hvor der undersøges separat for reaktivitet over for forskellige rekombinante HCV proteiner. Assayet inkluderer kontrol for IgG og kontrol for uspecifik reaktivitet mod gensplejsningsprodukter uden relation til HCV. Det endelige resultat angives som negativt, positivt eller inkonklusivt.

Synonym

HCV IgG antistof, Hepatitis C screening, Hepatitis C antistof

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12728 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Svarkode

NPU12728 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU16111 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(konfirm; proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
50 428,00
54 (tillæg for positiv)  1.615,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00