Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (konfirmatorisk) (R-nr. 210)

Indikation

Konfirmatorisk undersøgelse for prøver, der er fundet positive for HBsAg.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svar for yderligere undersøgelser afgives særskilt.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv HBsAg: Der foreligger en HBV infektion; akut, kronisk aktiv eller kronisk inaktive bæretilstand. Ved akut HBV infektion bliver HBsAg oftest negativ < 3 måneder efter sygdomsdebut. Vedvarer HBsAg at være positiv i serum > 6 måneder, er der forøget risiko for overgang i kronisk aktiv infektion eller kronisk inaktive bæretilstand.

Prøver oprettet til R-nr. 210 analyseres indledningsvist i HBsAg (R-nr. 209). Patienter, der findes negative for HBsAg (R-nr. 209), analyseres ikke i HBsAg Konfirmatorisk (R-nr. 210). Positive fund af HBsAg (R-nr. 209) konfirmeres i HBsAg Konfirmatorisk (R-nr. 210). Konfirmerede positive fund analyseres ligeledes for HBe antigen/ antistof (R-nr. 213) samt HBc antistof (R-nr. 208). 

Downloads:

Bemærkning

Prøven analyseres desuden for HBctotal antistof. En positiv konfirmeret prøve undersøges desuden for HBeAg og HBe antistof.

Undersøgelsens princip

ELISA: Prøven undersøges med og uden tilstedeværelse af neutraliserende antistoffer (HBs antistof). HBsAg vil inhiberes specifikt af det tilsatte HBs antistof, og signalet vil reduceres i brønden med HBs antistof. Prøven anses for at være HBsAg positiv, når den kan neutraliseres 50% eller mere.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SVI00210

Svarkode

NPU02347 P—Hepatitis B virus e-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU02348 P—Hepatitis B virus e-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU02349 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU17650 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(konfirm; 0 1) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
35 1.210,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00