Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg) (R-nr. 209) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Formodning om bestående hepatitis B virus (HBV) infektion, akut eller kronisk. Opfølgende kontrol af HBsAg positive tilfælde.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagningstidspunkt: Ved akut hepatitis: Så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Efterfølgende prøve til kontrol af infektionsforløbet af akut HBV.

Ved undersøgelse for kronisk HBV bærertilstand: Når det er relevant.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Ved påvist antigen gives yderligere konfirmatorisk særskilt svar.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv HBsAg: Der foreligger en HBV infektion; akut, kronisk aktiv hepatitis eller kronisk inaktive bæretilstand. Ved akut HBV infektion bliver HBsAg oftest negativ < 3 måneder efter sygdomsdebut. Vedvarer HBsAg at være positiv i serum > 6 måneder, er der forøget risiko for overgang i kronisk aktiv infektion eller kronisk inaktive bæretilstand.

Positive fund af HBsAg konfirmeres i HBsAg Konfirmatorisk (R-nr. 210). Patienter, der findes positive for HBsAg, og som ikke tidligere er undersøgt for HBV, analyseres ligeledes for HBc antistof (R-nr. 208).

Undersøgelsens princip

ELISA.

HBsAg i mængder svarende til ca. > 0,3 ng/mL serum kan påvises.

Synonym

HBsAg

Bestillingskode

NPU02349 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(0 1) = ?

Svarkode

NPU02347 P—Hepatitis B virus e-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU02348 P—Hepatitis B virus e-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU02349 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU17650 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(konfirm; 0 1) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
41 372,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00