Gastroenteritis. Persisterende diarré. Tarmpatogene bakterier, parasitter og virus i fæces (R-nr. 193) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Persisterende diarré (> 2 uger).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces uden tilsætning, mindst 5 mL

Ved persisterende diarré tages der 3 prøver straks. Prøven bør ikke udtages på tidspunkter, der medfører, at den modtages i laboratoriet på lør-, søn- og helligdage.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant), blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant) og blanket nr. 2 "Virus" (blå kant) med oplysninger om klinisk diagnose, udlandsophold, sygdomsvarighed, lignende tilfælde i patientens omgivelser og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med transporthylster.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Forsendelsesmåden skal sikre at der går mindre end 1 døgn fra prøvetagningen til modtagelsen i laboratoriet.

Svar

Bakterier:

  • Vækst
  • Ingen vækst

Parasitter/Virus:

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Skriftligt delsvar fra hvert laboratorium der har undersøgt prøven. Svaret for den bakteriologiske undersøgelse afsendes 2 døgn efter dyrkningens igangsættelse.

Ved fund af sygdomsfremkaldende bakterier: Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse. Svaret for den parasitologiske og virologiske undersøgelse afsendes den dag den udføres.

Tolkning og reference-værdier/interval

Negative fund udelukker ikke mikrobiologisk årsag til patientens sygdom. Påvisningen af mikroorganismer kan svigte fordi udskillelsen er sparsom eller ophørt, eller for bakteriers vedkommende undertrykt af antibiotika.

Bemærkning

Sygdom forårsaget af Aeromonas, Plesiomonas eller Vibrio-arter erhverves sjældent i Danmark. De er kun inkluderet i undersøgelsen, fordi de let genkendes ved den anvendte generelle dyrkningsmetode.

Analysens princip

Tarmpatogene bakterier: Dyrkning for Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium difficile, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio. Desuden dyrkes for Escherichia coli med efterfølgende detektion af specifikke virulensgener for følgende grupper af diarréfremkaldende E. coli: verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC) (fx E. coli O157), enteropatogene (spædbarnspatogene) Escherichia coli (EPEC), enterotoksigene Escherichia coli (ETEC), enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) og intiminproducerende Escherichia coli (A/EEC). 

Tarmparasitter: Mikroskopi for almindelige tarmparasitter (inkl. Giardia duodenalis, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, hageorm, Strongyloides stercoralis samt Schistosoma mansoni).

Virus: Påvisning af rota-, adeno-, astro-, sapo- og norovirus RNA/DNA ved real-time PCR.

Bestillingskode

SSI00193

Svarkode

NPU26655 F—Parasit(Cyste+Ormeæg); taxon = ?
NPU28302 F—Cryptosporidium; arb.indh.(0 1) = ?

Pris

  Artikel nr. Pris 2020
> 7 år 78988 5.062,00
39533
15581
55426
< 7 år 39533  3.466,00
15581 
55426 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Diagnostik & Typning 

T. 3268 8600
F. 3268 8130
@. afdMI@ssi.dk

Bakterier, Parasitter & Svampe
Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3141
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00