Gonokokker og urogenitale mycoplasmer (dyrkning eller DNA) (R-nr. 183) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Urogenitale mycoplasmer (Ureaplasma arter og Mycoplasma hominis).

Hos kvinder: Ved opklaring af febrilia efter abort eller fødsel og i forbindelse med øvre genitalinfektion.

Hos nyfødte, især for tidligt fødte: Pneumoni, meningitis, septikæmi.

Hos mænd: Uretrit, som ikke skyldes gonokokker, klamydier eller M. genitalium. Betydning af fund af Ureaplasma arter skal dog tolkes med forsigtighed da ca. 40% af raske mænd er bærere.

Hos patienter med immundefekt eller immunsuppression: Arthritis eller sepsis med uopklaret ætiologi.

Ved sårinfektion: Urogenitale sårinfektioner bør undersøges for M. hominis og U. urealyticum. Pyelonephritis kan være forårsaget af M. hominis, hyppigheden er ukendt.

Gonokokker: Undersøgelse for seksuelt overførbar infektion, konjunktivit hos nyfødte, kontrol af behandlingseffekt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Slimhindesekret og lignende

Urogenitale mycoplasmer (Ureaplasma spp. og Mycoplasma hominis): Slimhindesekret fra urethra eller cervix opsamles med hver sin kulpodepind. Materiale fra andre lokaliteter, fx peritonæum, sår eller led, opsamles og overføres til kulpodepind. Podepinden anbringes i et glas med SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab, idet vatpinden stikkes ned til bunden af glasset, så podematerialet er omgivet af klart medium.

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae): Slimhindesekret fra urethra eller cervix opsamles med hver sin kulpodepind. Materiale fra andre lokaliteter, fx peritonæum eller led, opsamles og overføres til kulpodepind. Det er vigtigt at slimhinden ikke har været i kontakt med eksplorationscreme eller midler, der indeholder desinficerende stoffer, forud for prøvetagningen. Vaginalspekulum kan fugtes med en dråbe jordnøddeolie eller sterilt saltvand. Samme podepind kan undersøges for alle tre nævnte bakterier. Hver podepind anbringes i et rør med SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab. Vatpinden stikkes ned til bunden af røret, så podematerialet er omgivet af klart medium. Hvert forsendelsesrør skal mærkes med patientens navn og/eller CPR samt en angivelse af podningens anatomiske lokalisation, fx U (urethra), C (cervix).

Prøvetagning udføres så tidligt som muligt i sygdomsforløbet eller ved formodning om smitte. Ved kontrol af behandlingseffekt (gonorré): Snarest muligt efter afsluttet behandling, dog tidligst efter tre dage.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven skal så vidt muligt være afdelingen i hænde inden 24 timer efter prøvetagningen.

Svar

For dyrkning:

  • Vækst
  • Ingen vækst

For DNA:

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ureaplasma species: Skriftligt svar afsendes 2-3 dage efter prøvens modtagelse. Positivt resultat meddeles semikvantitativt som vækst af U. urealyticum: Få, en del eller mange kolonier.

Mycoplasma hominis
: Skriftligt svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse. Positivt resultat meddeles semikvantitativt som vækst af M. hominis: Få, en del eller mange kolonier.

Gonokokker: For 60-80% af prøver med positivt fund afsendes skriftligt svar første hverdag efter prøvemodtagelsen. For de resterende positive og alle de negative prøver afsendes svaret sædvanligvis 2 hverdage efter modtagelsen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ureaplasma species: Undersøgelsen bør kun udføres i særlige tilfælde, da den kliniske relevans af positivt fund er omdiskuteret. Positivt fund med vækst af mange kolonier kan regnes for signifikant ved non-gonoroisk, non-klamydiel urethritis hos mænd, hvor infektion med Mycoplasma genitalium er udelukket. Betydningen af positivt fund skal dog tolkes med forsigtighed da ca. 40% af raske mænd er bærere. Ca. 40-50% af raske kvinder er koloniseret med ureaplasmer, hvorfor positivt fund skal tolkes med forsigtighed. Ved behandling af kvinder bør der udelukkende vurderes på den kliniske effekt og ikke kontrolpodes da ureaplasmerne er svære at udrydde fra vaginalfloraen. I øvrigt kan rådgivning om tolkning fås ved telefonisk henvendelse til laboratoriet.

Mycoplasma hominis: 10-15% af i øvrigt raske kvinder er koloniserede med M. hominis. Ved bakteriel vaginose er forekomsten > 70%. Positivt resultat bør derfor sammenholdes med kliniske fund.

Gonokokker: Fund af gonokokker anses altid for at være patologisk.

Bakteriestammers følsomhed udtrykkes med SIR-nomenklatur.
S = Sensitiv (= følsom)
I = Intermediær (= nedsat følsom)
R = Resistent

Azithromycin (gonokokker)
S: ≤ 0,25 µg/mL
I: 0,037-0,5 µg/mL
R: > 0,5 µg/mL

Ceftriaxon (gonokokker)
S: ≤ 0,125 µg/mL
I: Ikke defineret
R: > 0,125 µg/mL

Ciprofloxacin (gonokokker)
S: ≤ 0,031 µg/mL
I: 0,047-0,062 µg/mL
R: > 0,062 µg/mL


Bemærkning

Ved positivt resultat bør patienten informere partner(e) inden for de sidste tre måneder.

Gonorré skal anmeldes. Læs mere om Anmeldelse for gonorré.

Der bør udføres kontroldyrkning fra relevante anatomiske steder 1-2 uger efter behandling.

Vedr. behandling, se Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sensitivitet og specificitet

Dyrkning af gonokokker:
Sensitivitet:  80-90%
Specificitet: 100%

Måleområde og måleusikkerhed

Ved resistensbestemmelse af gonokokker måles: MIC-værdier (Minimum Inhibitory Concentration = mindste hæmmende koncentration) med en diffusionstest.

Måleområde:
Azithromycin 0,016-256 µg/ml
Ceftriaxon 0,002-32 µg/mL
Ciprofloxacin 0,002-32 µg/mL

Måleusikkerhed: For de nævnte stoffer aflæses resultatet på en to-folds skala. Hvis der aflæses et tal mellem to værdier forhøjes til nærmeste højere værdi. Usikkerheden på bestemmelserne er betinget af dag-til-dag-variationer og er +/- én værdi.

Analysens princip

Urogenitale mycoplasmer (Ureaplasma species og Mycoplasma hominis): Dyrkning på og i specialsubstrater.

Gonokokker: Dyrkning 1-2 døgn på substrat, der er selektivt for patogene Neisseria arter. Identifikation ved immunologiske og/eller bakteriologiske metoder.

Resultatet angives som: Vækst af gonokokker, Ingen vækst af gonokokker, Overvokset med konkurrerende bakterier, Overvokset med Proteus.

Hvis der er forhold, der bevirker at det negative undersøgelsesresultat er mindre sikkert, er svaret ledsaget af oplysninger herom, fx: "Transport over 1 døgn: Øget risiko for falsk negativ gonokokdyrkning", eller: "Transportmediet forældet".

Synonym

Gonokokker, urogenitale mycoplasmer

Bestillingskode

NPU18781 Sekr(spec.)?Mycoplasmataceae+Neisseria gonorrhoeae; arb.k.(liste; proc.)
505621030000000 Gonokokker og urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Ledvæske
505625000030020 Gonokokker og urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Podning - Peritoneum
505625010030400 Gonokokker og urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Slimhinde - podning - Uretra
505625010030760 Gonokokker og urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Slimhinde - podning - Cervix
505625030000000 Gonokokker og urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Sår - podning
505626020030020 Gonokokker og urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Væske - Peritoneum

Svarkode

NPU12777 Syst(spec.)—Ureaplasma urealyticum; arb.k.(proc.) = ?
NPU12778 Syst(spec.)—Mycoplasma hominis; arb.k.(proc.) = ?
NPU18782 Sekr(spec.)—Neisseria gonorrhoeae; arb.k.(0 1) = ?
NPU21762 Sekr(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SDY00004
SDY00005
SDY00007
SDY00008
SMD00104

Pris

Artikel nr. Pris 2020
78583 1.174,00
70797 
70796 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00