Follitropin (Follikel-stimulerende hormon) (R-nr. 505) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

 

Indikation

Hos kvinder: Primær eller sekundær amenoré, obs. for klimakterium.

Hos mænd: Hypogonadisme, især ved forstyrrelser i spermatogenesen.

Hos børn: Pubertas præcox, udebleven pubertet. Funktionsprøver med LH-releasing hormon (LHRH) eller clomifen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL

Prøven bør tages om formiddagen. FSH svinger i cyklus hos kvinder, og menstruationstidspunktet bør kendes.

Svar

IU/L.

Svartid

Svar afgives 5 arbejdsdage efter prøvens modtagelse. 

Tolkning og reference-værdier/interval

Hos kvinder: FSH varierer i cyklus og ligger højest midt i denne. Hvis ovarierne mangler eller ovariefunktionen er bortfaldet (kastration, menopause), er FSH værdien stærkt forhøjet, op til det 10-dobbelte.

Hos mænd: FSH niveauet er afhængigt af spermatogenesen. FSH er forhøjet når spermatogenesen er dårlig og ved komplet testisinsufficiens ses meget høje værdier. Både hos kvinder og mænd kan lidelser i hypofyse-hypothalamus systemet give lave FSH værdier.

Hos børn: FSH værdierne er lave, men dog målelige. De er forhøjede ved pubertas præcox.

IU/L
Persongruppe Grænser
Kvinder Follikulærfase 3,5-13
Midtcyklustop 4,7-22
Lutealfase 1,7-7,7
Efter menopausen 25-135
Mænd 1,5-13

 

Bemærkning

Hormonindgift, herunder p-piller, og psykofarmaka kan påvirke FSH koncentrationen. Det kan være indiceret at bestemme LH, PRL, androgenstatus eller østrogenstatus sammen med FSH.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde Måleusikkerhed
0,1-200 IU/L ≤ 10%

Undersøgelsens princip

Immunoanalyse baseret på kemiluminescens. Analysen laves i samarbejde med et eksternt akkrediteret laboratorium.

Synonym

FSH

Bestillingskode

NPU27342 P—Follitropin; arb.stofk.(IS 92/510) = ? IU/L

Svarkode

NPU27342 P—Follitropin; arb.stofk.(IS 92/510) = ? IU/L

Pris

Artikel nr. Pris 2018
177 443,00

Henvendelse

Medfødte Sygdomme
Hormonlaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3878
@. biokemi@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00