Flåt- og insektbårne infektioner (R-nr. 329) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Langvarige uafklarede influenzalignende symptomer, muskelømhed. Feber, regional lymfeadenit, udslæt (evt. med eschar), kronisk sår efter insektbid eller kontakt med dyr. Ved podning fra sår finder man typisk ingen vækst af patogene bakterier ved almindelig dyrkning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (4) mL
  • Serum 3 (2) mL

Ved akutte infektioner fremkommer antistoffer efter ca. 1-2 ugers sygdom. Prøver taget med 1 uges mellemrum kan være nødvendige for at påvise titerstigning og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant), med oplysninger om kliniske symptomer (evt. flåtbid), sygdomsvarighed, udlandsophold og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Se under de enkelte analyser.

Svartid

Svar afgives inden for 1 uge efter prøvens modtagelse. Telefonisk svar afgives om muligt ved kraftigt positivt fund.

Tolkning og reference-værdier/interval

Antistoftitre tæt ved cut-off værdierne bør bekræftes ved en ny serumprøve efter 3-4 uger.

Bemærkning

Flåtbårne sygdomme omfatter desuden borrelia og tick-borne encephalitis (TBE). Analyse for TBE er alene indiceret ved specifik klinisk mistanke. Borrelia analyse udføres lokalt i regionen.

Afhængig af rejseanamnesen og/eller kontakt til dyr kan andre differentialdiagnoser overvejes, herunder Q-feber, denguefeber, brucellose, babesiose m.fl.

Undersøgelsens princip

Antistoffer påvises ved enten immunofluorescens, agglutination eller ELISA. Se i øvrigt under de enkelte analyser. 

Bestillingskode

SSI00329
440971000100000 Flåt- og insektbårne infektioner antistoffer - Fuldblod
440971000900000 Flåt- og insektbårne infektioner antistoffer - Serum
440971001000000 Flåt- og insektbårne infektioner antistoffer - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08038 P—Francisella tularensis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14446 P—Bartonella henselae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14447 P—Bartonella henselae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14448 P—Bartonella quintana-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14449 P—Bartonella quintana-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27826 P—Rickettsia typhi-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27827 P—Rickettsia typhi-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28476 P—Ehrlichia-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28478 P—Rickettsia rickettsii-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28479 P—Rickettsia rickettsii-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2019
60955 5.406,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Lab.

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00