Clostridium difficile (DNA, toksiner) (R-nr. 109) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Undersøgelse af kulturer/fæces-prøver med Clostridium difficile for forekomst af generne for Toksin A, Toksin B og det binære toksin, samt bestemmelse af multilocus sequence typing (sequence type: ST) udledt fra helgenomsekventering.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Kulturer 
  • Fæces

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Fæces indsendes helst i fæcesrør med beskyttelsesrør (5-10 mL i fæcesrør med prøvetagningsske). Alternativ kan fæcesprøve indsendes som FecalSwab med beskyttelsesrør eller i Stuarts transportmedium (eller lignende).

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svarmuligheder:

  • ST-type (sequence type)
    samt
    Toksinpåvisning:

- Toksin A, Toksin B og/eller det binære toksin
- Non-toksigen

  • Ingen vækst af indsendte isolat (eller prøve)

Svartid

Svar afgives normalt 10-14 dage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Overvågningsanalyse.

Analysens princip

Udledt af helgenom-sekventering.

Bestillingskode

DNK35255 Kultur(spec.)?Clostridium difficile(DNA; toksinogen); arb.k.(proc.) = ?
190023043300000 Clostridium difficile Overvågning - Fæces
190027011100000 Clostridium difficile Overvågning - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

DNK35255 Kultur(spec.)?Clostridium difficile(DNA; toksinogen); arb.k.(proc.) = ?
SSI00710

Pris

Artikel nr. Pris 2021
64190 Efter aftale

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Diagnostik & Typning

T. 3268 8600
F. 3268 8130
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00