Clostridium difficile (DNA, toksiner) (R-nr. 109)

Indikation

Undersøgelse af kulturer af Clostridium difficile for forekomst af generne for Toksin A, Toksin B og det binære toksin.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Kulturer 
  • Fæces

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) FecalSwab i beskyttelsesrør.

Ved fæces skal prøverøret altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. (Ikke kritisk da Clostridium difficile er en sporedannende organisme).

Svar

3 svarmuligheder:

  • Genotypisk toksinpåvisning: Toksin A og B
  • Genotypisk toksinpåvisning: Toksin A, Toksin B og det binære toksin
  • Genotypisk toksinpåvisning: Non-toksigen

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Overvågningsanalyse.

Undersøgelsens princip

Multiplex PCR analyse.

Synonym

Diarré, mavesmerter, blodig diarré

Bestillingskode

DNK35255 Kultur(spec.)—Clostridium difficile(DNA; toksinogen); arb.k.(0 1) = ?
190023043300000 Clostridium difficile Overvågning - Fæces
190027011100000 Clostridium difficile Overvågning - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

DNK35255 Kultur(spec.)—Clostridium difficile(DNA; toksinogen); arb.k.(0 1) = ?
SSI00710

Pris

Artikel nr. Pris 2019
64190 Efter aftale

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Tarmbakteriologisk Diagnostik og Typning

T. 3268 8600
F. 3268 8130
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00