Clostridium difficile (DNA, toksiner) (R-nr. 109)

Indikation

Undersøgelse af kulturer af Clostridium difficile for forekomst af generne for Toksin A, Toksin B og det binære toksin.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Kulturer 
  • Fæces

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) FecalSwab i beskyttelsesrør.

Ved fæces skal prøverøret altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. (Ikke kritisk da Clostridium difficile er en sporedannende organisme).

Svar

3 svarmuligheder:

  • Genotypisk toksinpåvisning: Toksin A og B
  • Genotypisk toksinpåvisning: Toksin A, Toksin B og det binære toksin
  • Genotypisk toksinpåvisning: Non-toksigen

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Overvågningsanalyse.

Undersøgelsens princip

Multiplex PCR analyse.

Synonym

Diarré, mavesmerter, blodig diarré

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

DNK35255 Kultur(spec.)—Clostridium difficile(DNA; toksinogen); arb.k.(0 1) = ?
190023043300000 Clostridium difficile Overvågning - Fæces
190027011100000 Clostridium difficile Overvågning - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

DNK35255 Kultur(spec.)—Clostridium difficile(DNA; toksinogen); arb.k.(0 1) = ?
SSI00710

Pris

Artikel nr. Pris 2019
64190 Efter aftale

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Tarmbakteriologisk Diagnostik og Typning

T. 3268 8600
F. 3268 8130
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00