Borrelia burgdorferi antistof (serum antistoffer (IgG, IgM) og intratekal syntese af antistoffer) (R-nr. 302) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

 • Mistanke om dissemineret infektion med Borrelia burgdorferi
 • Multipel erythema migrans
 • Borrelia-lymfocytom
 • Borrelia-myocarditis
 • Kronisk Borrelia infektion
 • Acrodermatitis chronica atrophicans
 • Kronisk arthritis 

Ved mistanke om Borrelia infektion i centralnervesystemet kan diagnosen alene stilles ved påvisning af intrathekal syntese af Borrelia antistoffer. 

Ved tidlig, lokaliseret infektion, 1. stadium (erythema migrans chronicum) efter flåtbid er antistofundersøgelse (IgG og IgM) af begrænset værdi, da antistoffer kun kan påvises i ca. halvdelen af tilfældene. 

Mistanke om Borrelia infektion i centralnervesystemet. 

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Hvis der ønskes fuld undersøgelse, indsendes både blod og spinal:

 • Spinalvæske 2 (1) mL og blod (enten uden tilsætning 5 (3) mL eller som serum 2 (1) mL)

Udtagelse af spinalvæske og blod skal ske så tæt som muligt og højst med 2 døgn imellem prøverne. Det er vigtigt at der ikke er blod i spinalvæsken.

Hvis der alene ønskes undersøgt for antistof i serum indsendes:

 • Blod (enten uden tilsætning 5 (3) mL eller som serum 2 (1) mL)

Første prøve tidligst muligt efter, at indikationen er konstateret. Derefter ny prøve med 2-4 ugers mellemrum, indtil diagnostisk afklaring er opnået.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Antistoffer i serum angives i styrkegrader:

 • 0 = negativt
 • 1-9 = positivt 
 • ≥ 10 = stærkt positivt

Ved sammenligning af prøver fra samme patient er forskel på > 3 styrkegrader signifikant.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Diagnostik af de forskellige former for Borrelia infektion kan erfaringsmæssigt volde problemer, fordi der ofte er en del differentialdiagnostiske muligheder.

Antistoffer i serum: Kun ca. halvdelen af patienter med ubehandlet erythema migrans (1. stadium) har antistoffer når de opsøger en læge. En del af disse patienter forbliver seronegative.

Ca. 70% af patienterne med ubehandlet neuroborreliose (2. stadium) er seropositive efter 2 ugers sygdomsvarighed. 100% er seropositive efter 8 uger.

IgG resultatet er altid positivt ved 2. og 3. stadie manifestationer med sygdomsvarighed > 3 måneder. Ved acrodermatitis chronica atrophicans findes sædvanligvis meget høje IgG antistoffer og ingen IgM antistoffer.

Testen for serum antistoffer er for IgG og IgM indstillet således, at henholdsvis 95% og 98% af raske kontrolpersoner giver et negativt resultat.

Efter rekommanderet behandling og klinisk remission kan IgG syntese fortsætte i lang tid (år). Syntese af IgM ophører oftest i løbet af 6 måneder, men kan vare noget længere uden kliniske tegn på terapisvigt.

Ved gentagne reinfektioner produceres der efterhånden ikke IgM antistoffer. Mangel på IgM udelukker ikke aktiv infektion.

Intratekal antistofsyntese: Syntesen af antistoffer mod Borrelia begynder i løbet af 2 uger hos ca. 80% af patienterne med ubehandlet neuroborreliose og kan altid påvises ved sygdomsvarighed over 6-8 uger. Efter rekommanderet behandling og klinisk remission kan IgG syntese fortsætte i lang tid (år). Syntese af IgM ophører oftest i løbet af 6 måneder, men kan vare noget længere uden kliniske tegn på terapisvigt.

Bemærkning

Falsk positiv IgM i serum kan ses ved bl.a. mononukleose og autoimmune sygdomme.
De anvendte testmetoder måler antistoffer mod de tre kendte europæiske genospecies af Borrelia burgdorferi sensu lato, der er årsag til human sygdom (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi senso stricto).

Syfilis antistoffer kan give falsk positive fund.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG og IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 styrkegrad inklusiv præanalytiske bidrag.

Undersøgelsens princip

IgG: indirekte ELISA.

IgM: µ-capture ELISA. Som antigen anvendes oprenset nativt flagel protein fra B. afzelii strain DK1.

Intratekal syntese af antistoffer: Samtidigt udtagen spinalvæske- og serumprøve undersøges ved en særlig capture ELISA for indhold af IgG og IgM Borrelia antistof med flagel fra B. afzelii strain DK1 som antigen. Ud fra mængderne i spinalvæske og serum beregnes separat for IgG og IgM et antistof indeks, som er et semikvantitativt udtryk for den intratekale syntese af henholdsvis IgG og IgM Borrelia antistof. Indeks værdier forekommer fra 0 til ca. 500. Højere indeks værdi svarer til kraftigere intratekal syntese, men sammenlignes værdier fra 2 sæt prøver fra samme patient, skal den ene værdi være > 5 gange større end den anden, eller den ene værdi større end 3 og den anden mindre end 1, for at forskellen er signifikant.

Synonym

Antistoffer ved Lyme borreliose, Lyme’s disease, flåtbid

Bestillingskode

NPU16028 P—Borrelia burgdorferi-antistof; arb.k.(liste)
NPU14576 Csv—Borrelia burgdorferi-antistof; rel.stofk.(liste; Csv/P)

Svarkode

NPU08015 P—Borrelia burgdorferi-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU08017 P—Borrelia burgdorferi-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12323 Csv—Borrelia burgdorferi-antistof(IgG); rel.stofk.(Csv/P) = ?
NPU12324 Csv—Borrelia burgdorferi-antistof(IgM); rel.stofk.(Csv/P) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
97781 (serum) 778,00
97782 (spinalvæske)  778,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Borrelia Lab.

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00