Borrelia burgdorferi group (DNA) (R-nr. 1083) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Mistanke om borrelia infektion, grundet hududslæt, artrit og tidligere meningit eller neurologiske symptomer. Analysen er egnet til at bekræfte diagnose ved mistanke om infektion. Et negativt analyse svar kan ikke udelukke infektion med borrelia. 

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi fra randen af erythema migrans (2-4 mm hudbiopsi fra randen af udslættet) og acrodermatit i sterilt rør
  • Ledvæske 1-2 mL
  • Spinalvæske 0,5-1 mL i sterilt rør

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Borrelia burgdorferi group DNA påvist/ikke påvist.

Positive prøver svares desuden med påvist/ikke påvist for Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii og Borrelia garinii.

Hvis en prøve giver uaflæseligt resultat, besvares prøven som inkonklusiv.

Svartid

Negativt og positivt analysesvar afsendes 1 uge efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt resultat vil artsbestemmelse blive foretaget, og svar afsendes efter yderligere 1 uge.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende infektion med borrelia bakterien. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Sensitivitet og specificitet

Den analytiske sensitivitet af PCR analysen er 5 spirokæter per reaktion eller 1.000 spirokæter pr. mL.

Den kliniske sensitivitet varierer afhængig af sygdoms stadium. Det er vigtig at prøven bliver taget tidligt i infektionsforløbet. Antibiotika behandling mindsker analysens sensitivitet.

Den eksakte kliniske sensitivitet kendes ikke, men er relativt højere ved analyse af ledvæske frem for analyse af erythema migrans og acrodermatitis.

Borrelia DNA kan kun påvises i spinal væske i tidlige stadier af sygdommen, da antallet af spirokæter i spinalvæsken i senere stadier af sygdommen er meget lav.

Specificiteten af analysen er høj idet alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden specifik Borrelia DNA gensekvens. 
 

Undersøgelsens princip

Borrelia DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR, af 16S rDNA fra B. burgdorferi sensu lato. Alle påviste prøver konfirmeres ved artsbestemmelse ved sekvens analyse af Osp A.

Synonym

B. burgdorferi sensu lato DNA

Bestillingskode

NPU29491 Csv—Borrelia burgdorferi group(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29521 Syst(spec.)—Borrelia burgdorferi group(DNA); arb.k.(proc.) = ?
121221020000000 Borrelia burgdorferi DNA/RNA - Spinalvæske
121221030000000 Borrelia burgdorferi DNA/RNA - Ledvæske
121224000900000 Borrelia burgdorferi DNA/RNA - Biopsi-hud
121224001000000 Borrelia burgdorferi DNA/RNA - Biopsi

Svarkode

NPU29491 Csv—Borrelia burgdorferi group(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29521 Syst(spec.)—Borrelia burgdorferi group(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29522 Csv—Borrelia afzelii(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29523 Syst(spec.)—Borrelia afzelii(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29524 Csv—Borrelia burgdorferi(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29525 Syst(spec.)—Borrelia burgdorferi(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29526 Csv—Borrelia garinii(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29527 Syst(spec.)—Borrelia garinii(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
95153 1.364,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Bakterie PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00