Influenzavaccination 2018-2019

Til influenzasæsonen 2018-2019 kan der bestilles to forskellige influenzavacciner: En 3-valent til de fleste, og en 4-valent til særligt udvalgte risikogrupper

2018-2019 bliver en anderledes influenzasæson, med to vacciner

Når du skal bestille vacciner til den kommende influenzasæson, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Blandt andet vil det denne gang være muligt at bestille to vacciner: En 3-valent og en 4-valent. Den 4 valente vaccine giver en bredere dækning mod influenza B.

Statens Serum Institut har haft mulighed for at købe en begrænset mængde 4-valent vaccine til den kommende sæson (101.000 doser). På baggrund af det begrænsede indkøb af doser er det blevet besluttet, at den 4-valente vaccine må gives til tre risikogrupper:

  • Kronisk syge, der endnu ikke er fyldt 60 år på vaccinationstidspunktet
  • Gravide i 2. eller 3. trimester
  • En begrænset gruppe af personer på 60 år eller ældre, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.

90% af de 4-valente vacciner svt. 90.000 doser er øremærket til de kronisk syge, der endnu ikke er fyldt 60 år samt til gravide i 2. og 3. trimester, mens 10% svt. 10.000 doser forbeholdes en begrænset gruppe af personer på 60 år eller ældre, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.  

De øvrige risikogrupper under bekendtgørelsen, der har ret til at få en gratis influenzavaccine, skal som tidligere have tilbud om en 3-valent vaccine. Den 3-valente vaccine dækker de influenzatyper, som WHO mener, er de vigtigste at blive beskyttet mod. Den 3-valente vaccine kan/skal også gives til udvalgte risikogrupper for de 4-valente vacciner, hvis der ikke er en 4-valent vaccine til rådighed.

Information om leveringssituationen opdateres løbende.

Du kan læse mere om fordelingen af risikogrupperne her: Bekendtgørelse om gratis influenza vaccination til visse persongrupper og SUÆM pressemeddelelse

Hvor mange vacciner skal jeg bestille af hver?

Da mængden af 4-valente vacciner er begrænset, og flest mulige skal have adgang til at vaccinere med den, er der sat et loft på, hvor meget man kan bestille. Begrænsningerne er lavet ud fra kundegruppernes bestillinger andre år, samt ud fra hvor stor en andel af målgruppen, de har vaccineret før.

Der kontrolleres/revideres ordrer ud fra følgende nøgle:

Praktiserende læger: Op til 20 % 4-valente vacciner af den samlede ordre pr. bestilling.

Vaccinationsklinikker, herunder vaccinerende apoteker: Op til 10% 4-valente vacciner af den samlede ordre pr. bestilling.

Sygehusapoteker:  Kan ved henvendelse til ordremodtagelsen bestille en begrænset mængde 4-valente influenzavacciner til aktuelt behov.

Generelt opfordrer vi vore kunder til at gennemgå deres patienter/modtagere af vacciner, så deres ordrer afspejler konkret, hvor mange man regner med, der vil blive vaccineret med en 3-valent og en 4-valent influenzavaccine.

Dette skyldes den begrænsede mængde 4-valente vaccine, og ønsket om at flest mulige inden for de udvalgte risikogrupper får adgang til den. SSI kan ikke love, at der vil være 4-valente vacciner nok til alle de udvalgte risikogrupper. Det vil dog være muligt at efterbestille 4-valente vacciner til gravide i 2. eller 3. trimester frem til 1. marts 2019.

Online bestilling af influenzavacciner til levering før 1. oktober, er nu slut.
Dog kan der fortsat bestilles 3-valent influenzavacciner via Blanket 6

Information om vaccinerne

For 3-valent influenzavaccine, er stammerne således:
- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus
- A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-lignende virus
- B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 lineage)

For 4-valent influenza vaccine, er stammerne således:
- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus
- A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-lignende virus
- B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 lineage)
- B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

I år vil der blive leveret vacciner fra to producenter. SSI vil levere vaccinerne op til 1. oktober 2018. Dog tages der forbehold for dellevering, hvis det viser sig nødvendigt. Vaccinerne leveres i henhold til SSI’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Vaccinerne leveres i forfyldte enkeltdosis sprøjter. Se yderligere information om vaccinerne, samt SPC: Influenzavaccine 3-valent og Influenzavaccine 4-valent

Der kan opnås rabat ved bestilling af 10 pakker og derover pr. bestilling. Se nedenstående priser:

Varenr. Vare Dosispris Pris pr. pakke
Ex moms Ex moms Inkl. moms
6940 Influenzavaccine, 3-valent, pk. á 10 doser ved køb af 1-9 pk. 56,14 561,40 701,75
6940 Influenzavaccine, 3-valent, pk. á 10 doser ved køb af 10-49 pk. 46,04 460,40 575,50
6940 Influenzavaccine, 3-valent, pk. á 10 doser ved køb af 50-99 pk. 44,34 443,40 554,25
6940 Influenzavaccine, 3-valent, pk. á 10 doser ved køb af 100-499 pk. 41,24 412,40 515,50
6940 Influenzavaccine, 3-valent, pk. á 10 doser ved køb af 500 pk. eller derover 40,00 400,00 500,00
2599 Influenzavaccine, 3-valent, pk. á 1 dosis 56,14 56,14 70,18
100118 Influenzavaccine, 4-valent, pk. á 1 dosis, ved køb af 1-99 doser 56,14 56,14 70,18
100118 Influenzavaccine, 4-valent, pk. á 1 dosis ved køb af 100-499 doser 46,04 46,04 57,55
100118 Influenzavaccine, 4-valent, pk. á 1 dosis ved køb af 500-999 doser 44,34 44,34 55,43
100118 Influenzavaccine, 4-valent, pk. á 1 dosis ved køb af 1000-4999 doser 41,24 41,24 51,55
100118 Influenzavaccine, 4-valent, pk. á 1 dosis ved køb af 5000 doser eller derover 40,00 40,00 50,00

Husk også Pneumokokvaccinen

Der kan samtidig bestilles pneumokokvaccine til patienter med risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner. Med hensyn til vaccinationsanbefalinger for voksne henvises til SSI's hjemmeside Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom og EPI-NYT 38, 2018.

Varenr. Vare Ex moms Inkl. moms
97026 Pneumokokvaccine, polysaccharid,pk. á 1 dosis, 23-valent 230,00 287,50
86078 Pneumokokvaccine, konjugeret, pk. á 1 dosis, 13-valent 612,00 765,00

Ingen returnering

Vi gør opmærksom på at SSI generelt ikke krediterer overskydende doser af vacciner.

Yderligere information

De aktuelle vaccinationsanbefalinger vil fremgå af EPI-NYT, uge 39, 2018