Søren Overballe-Petersen

Søren Overballe-Petersen

Kontakt

Søren Overballe-Petersen, Akademisk medarbejder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
@. sovp@ssi.dk