Monika Roberta Korcinska

Monika Roberta Korcinska

Kontakt

Monika Roberta Korcinska, EPIET-fellow, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. 32688905 @. mork@ssi.dk