Luís Alexandrino Alves de Sousa

Luís Alexandrino Alves de Sousa

Kontakt

Luís Alexandrino Alves de Sousa , Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
@. laas@ssi.dk