Louise Scheel Hjorth Thomsen

Louise Scheel Hjorth Thomsen

Kontakt

Louise Scheel Hjorth Thomsen , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne
@. lsht@ssi.dk