Jeanette Birkedal Johansen

Jeanette Birkedal Johansen

Kontakt

Jeanette Birkedal Johansen, Laborant, Vaccineudviklingsafdelingen / Formulering, Karakterisering& Stabilitet
T. 32683891 @. jbj@ssi.dk