Udbrud af Salmonella Braenderup i Danmark

Siden marts 2021 er 30 personer registreret med den samme salmonellatype i Danmark. Der arbejdes på at klarlægge årsagen til udbruddet og finde smittekilden.

Mellem den 26. marts 2021 og den 17. maj 2021 er der rapporteret 30 tilfælde af Salmonella Braenderup, der er indbyrdes beslægtede, til Statens Serum Institut (se figur). De syge bor spredt over hele landet, og det drejer sig om 20 kvinder og 10 mænd i alderen 1-90 år. Medianalderen er 68 år.

Antal tilfælde af Salmonella Braenderup i Danmark, marts-maj 2021

Graf viser antal tilfælde af salmonella Braenderup i DK 26. marts - 17. maj 2021

Region Antal tilfælde 
Hovedstaden   8
 Midtjylland  4
 Nordjylland  8
 Sjælland  3
 Syddanmark  7

 I alt

 27

Smittekilden

Statens Serum Institut arbejder på at identificere smittekilden til udbruddet.

Som oftest er symptomerne på salmonella milde og går over af sig selv. Hvis man får vedvarende symptomer eller har tvivlsspørgsmål, kan man henvende sig til sin egen læge.

Udbrudsstammen

Bakterien har serotypen Salmonella Braenderup, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var af sekvenstype 22 og var meget tæt beslægtede med hinanden.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.