Udbrud af ebola i det nordøstlige hjørne af Den Demokratiske Republik Congo

WHO oplyser, at der fortsat pågår et alvorligt udbrud af ebola i det nordøstlige hjørne af Demokratiske Republik Congo, lokaliseret tæt på grænsen til nabolandene Uganda og Rwanda. Udbruddet betegnes af de lokale sundhedsmyndigheder som det værste endnu set i landet. Arbejdet med at stoppe udbruddet vanskeliggøres af uro og væbnede konflikter samt lokal modstand i de berørte områder.

Ebola 04

Udbruddet blev meldt af WHO den 4. august 2018, men der har sandsynligvis været smitte tilbage til april måned 2018. Udbruddet har dog ikke sammenhæng med det udbrud af ebola, som var i den vestlige del af landet, og som blev erklæret overstået den 24. juli 2018.

Ifølge WHO var der frem til den 22. november 2018 registreret i alt 393 ebolatilfælde, heraf 346 bekræftede og 47 sandsynlige tilfælde. Der er desuden registeret 222 eboladødsfald, heraf 175 bekræftede og 47 sandsynlige eboladødsfald. Udviklingen kan følges løbende på WHO’s hjemmeside. Det anslås, at der lige nu ses 5-7 nye ebolatilfælde hver dag. De nye tilfælde ses ikke kun blandt familiekontakter til kendte smittede, men også blandt ikke-relaterede tilfælde. Der forekommer altså spredning indenfor nye smittekæder og med manglende viden om smittekilden.

Ebolatilfældene er indtil videre lokaliseret til kun to provinser, henholdsvis North Kivu og Ituru (se kort, figur 1). Særligt områderne Beni og Mabalako i North Kivu provinsen er ramt. Indenfor de to provinser ses fortsat geografisk spredning til nye områder og byer. På grund af forsinkede og mangelfulde oplysninger er der dog betydelig usikkerhed om udbruddets reelle omfang.
Der gennemføres omfattende screening i de omkringliggende provinser, men endnu uden påviste tilfælde, og ligesådan i naboområderne beliggende i Uganda og Rwanda.

Den geografiske spredning af ebolatilfælde i det nordøstlige hjørne af Den Demokratiske Republik Congo, midt-november 2018

Udbruddet startede langsomt i slutningen af april 2018 med enkelte sporadiske tilfælde. Disse var opstået uafhængigt at det netop afsluttede ebolaudbrud i den nordlige del af landet. I løbet af juli tog udbruddet fart, men takket være en målrettet indsats fra nationale og internationale sundhedsmyndigheder og organisationer lykkedes det at bremse udbruddet (se epi-kurve, figur 2). Men siden september og frem er igen set kraftig og vedvarende stigning i ebolatilfælde.

Figur 2. Udviklingen i ebolatilfælde (henholdsvis bekræftede og sandsynlige) i provinserne North Kivu og Ituru, Den Demokratiske Republik Congo, april-november 2018 (Kilde: WHO).

WHO oplyser, at der blandt de smittede ses mange nyfødte og små børn, samt gravide kvinder. Ca. 60 % af tilfældene er kvinder. Indtil videre er 30 sundhedsarbejdere blevet smittet, hvoraf 3 er døde. Der er indtil videre registreret mere end 19.000 kontakter til smittede, hvoraf ca. 5.000 aktuelt er under aktiv overvågning for ebola. I foregående uge alene blev der registeret over 1.300 nye mistænkte tilfælde, svarende til ca. 200 nye mistænkte tilfælde dagligt.

Ebolaudbruddet bekæmpes med de sædvanlige metoder, bl.a. testning og isolering af mistænkte tilfælde, sygdomsovervågning og epidemiologisk smitteopsporing, hygiejneforholdsregler, oplysning til lokalbefolkningen, hjælp til at gennemføre sikre begravelser etc. Der er også gennemført vaccination (såkaldt ring-vaccination) i de berørte områder, med foreløbig ca. 29.000 vaccinerede.

Bekæmpelsen af udbruddet vanskeliggøres imidlertid af uro og bevæbnede konflikter i området. Der har for nylig også været angreb på sundhedsarbejdere og internationale hjælpearbejdere. Samtidig meldes om modstand blandt befolkningen i mange landsbyer overfor de nødvendige tiltag med at begrænse smittespredningen, ligesom der rapporteres om manglende viden og forståelse for sygdommen, som ikke tidligere er set i denne del af landet.

WHO og andre internationale sundhedsorganisationer følger situationen tæt. Den 17. oktober 2018 drøftedes udbruddet af WHO’s ”Emergency Committee” under IHR (det internationale sundhedsregulativ). Det blev her vurderet, at ebolaudbruddet ikke udgør en global sundhedstrussel. Men på et opfølgende møde d. 8. november 2018 blev det fastslået, at der er meget høj risiko for yderligere national og regional spredning, bl.a. på grund af den geografiske beliggenhed med omfattende trafik til nabolandene Uganda og Rwanda.

En risikovurdering fra det europæiske center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) fra d. 12. november 2018 vurderer, at risikoen for spredning til Europa er meget lav. Rejsende til de berørte områder må dog overholde de nødvendige hygiejneforholdsregler. Se spørgsmål/svar om ebola.

WHO anbefaler ikke aktuelt begrænsninger i rejse til eller handel med DRC.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil