Videoer

SSI har produceret en række videoer, der præsenteres på hjemmesiden og på SSI's YouTubekanal. 

Statens Serum Institut producerer løbende videoer omkring SSI's arbejde, viden, historik m.m., der præsenteres på hjemmesiden www.ssi.dk og på SSI's YouTube kanal.

Vær opmærksom på, at når du afspiller videoerne på YouTube, registrerer YouTube din brug af dem.

Overvågning af MRSA i Danmark (Udgivet oktober 2017)

Statens Serum Institut (SSI) overvåger forekomsten af MRSA blandt mennesker i Danmark. Dette sker bl.a. for at holde øje med, om der sker ændringer i, hvilke MRSA-typer, mennesker bliver smittet af. SSI undersøger også, om bakterierne er resistente overfor flere typer antibiotika, så lægerne kan vælge den rigtige type til at behandle patienterne.

 

Lad husdyr-MRSA blive i stalden (Udgivet december 2016)

Husdyr-MRSA findes overalt i en stald, hvis svinene har MRSA. Videoen er målrettet mennesker, der arbejder i svinestalde. Se, hvordan man mindsker risikoen for at tage bakterierne med sig ud af stalden.

 

Search for biological samples in the Danish Biobank Register (Udgivet august 2016)

Get an overview of biological samples available for health research in DK within minutes. The Danish Biobank Register gives researcers online access to combined data from all the biobanks participating in the Danish National Biobank initative. 

 

Overvågning af listeria med helgenomsekventering (Udgivet juni 2016)

Hver gang, en dansker får konstateret en listeriainfektion, bliver bakterien helgenomsekventeret på Statens Serum Institut. Når man dermed kommer til at kende hele bakteriens DNA, kan man langt bedre finde ud af, om flere patienter er blevet syge af samme bakterie, og om der er tale om et udbrud fra en bestemt fødevare, da også mange bakterier fra inficerede fødevarer helgenomsekventeres. 

 

Tuberkuloselaboratoriet - historiske og nye prøver og data (Udgivet marts 2016)

Op til 75 år gamle frysetørrede mykobakterier i en stor stammesamling kombineres med hundredevis af nye prøver hvert år samt omfattende registre over gamle og nye sygdomstilfælde. Det er grundlaget for den forskning, diagnostik og overvågning, der foregår i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut.

 

Statens Serum Institut overvåger influenzaforekomsten i Danmark (Udgivet februar 2016)

Hør hvorfor og hvordan Statens Serum Institut holder nøje øje med hvor mange, der bliver syge med influenza - og ikke mindst, hvilken type influenza, der rammer i løbet af influenzasæsonen. 

 

Biologiske prøver i Danmarks Nationale Biobank (Udgivet november 2015)

Sådan opbevares og håndteres biologiske prøver i Danmarks Nationale Biobank, DNB. Biobanken opbevarer cirka 7 mio. prøver, som stilles til rådighed til godkendt sundhedsforskning i både Danmark og udlandet.

 

Biological samples in the Danish National Biobank (Udgivet november 2015)

See how biological samples are handled and stored in the Danish National Biobank, DNB. The biobank stores approximately 7 mio. samples that can be made available for approved research projects. 

 

Mycobacteria chimaera analysis (Udgivet oktober 2015)

Statens Serum Institut (SSI) performs analyses for atypical mycobacteria (including Mycobacterium chimaera) associated with open heart surgery and extracorporeal circulation using a heater-cooler unit.