Eksperter i antibiotikaforbrug og resistente bakterier

Her er en liste over eksperter, der udtaler sig om antibiotikaforbrug og resistente bakterier - herunder blandt andet ESBL og MRSA. Ved at trykke på navnet, får du en nærmere beskrivelse af den enkelte.

Ute Wolff Sönksen (Antibiotikaforbrug og resistente bakterier - omfang og overvågning, DANMAP)

Brian Kristensen (MRSA omfang, smitteveje, forebyggelse)

Anders Rhod Larsen (MRSA CC398 overvågning m.m.)