Eksperter i hygiejne og hospitalsinfektioner

Her er en liste over eksperter, der udtaler sig om hygiejne og hospitalsinfektioner. Ved at trykke på navnet, får du for nogen en nærmere beskrivelse af den enkelte.

Brian Kristensen (Omfang, smitteveje, forebyggelse, HAIBA m.m.)

Elsebeth Tvenstrup Jensen (Omfang, smitteveje, forebyggelse m.m.)

Eva Møller Nielsen (Typning af C. difficile)

Sophie Gubbels (HAIBA)