Dødeligheden faldt igen lidt i 2013

I år 2000 døde 1072 ud af 100.000 indbyggere i Danmark. I 2013 var det tal faldet til 841. Dødeligheden falder år for år - også i 2013 - viser den nye opgørelse fra Dødsårsagsregistret, der offentliggøres i dag.

Statens Serum Institut offentliggør i dag sin årlige opgørelse over dødsårsager i Danmark, som bliver lavet på baggrund af data i Dødsårsagsregisteret.

Opgørelsen viser, at kræft er den største dødsårsag i Danmark. 30 procent af dem, der afgik ved døden i 2013, døde af en kræftsygdom. Næststørste dødsårsag er hjertesygdomme, der var væsentligste årsag til 16 procent af dødsfaldene sidste år.

Færre dør af kræft og hjertesygdomme

For begge disse sygdomsgrupper er der sket fald i dødeligheden over en længere årrække - ligesom det er gældende for danskernes samlede dødelighed. Alene fra 2012 til 2013 faldt dødeligheden med 1,2 procent - faldet var størst for kvinder.

Når det gælder kræft, er det lungekræft, der fører til flest dødsfald. Næsten hvert fjerde kræftdødsfald var på grund af lungekræft.

For hjertesygdomme er iskæmiske hjertesygdomme den væsentligste dødsårsag. Dødeligheden af denne type hjertesygdomme er næsten halveret de sidste 10 år.

Flere dør af demenssygdomme

Derimod er der sket en stigning i antallet af dødsfald som følge af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, som sidste år stod for 6,4 procent af dødsfaldene mod kun 2,8 procent i år 2000. I denne sygdomsgruppe findes ikke-Alzheimer demens, som er langt den væsentligste lidelse i gruppen.

Dødsfald af denne årsag er mere end fordoblet siden år 2000. Dette skal ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis, hvor flere får stillet diagnosen demens frem for senilitet. Samtidig er levealderen steget, hvilket betyder en større hyppighed af demenssygdomme.