Forsker på SSI modtager stor YDUN-bevilling fra Det Frie Forskningsråd

Heather Boyd, epidemiolog og ph.d. ved Afd. for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut, tildeles bevilling på 6,5 mio. fra Det Frie Forskningsråd.

Det Frie Forskningsråd har netop uddelt 17 YDUN-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af ca. 110 millioner kroner.

Heather Boyd tildeles ca. 6,5 millioner kroner til projektet 'Anti-angiogenic imbalance - the missing link between preeclampsia, cardiac disease and cancer?'

Bevillingen skal bruges til at studere mekanismerne bag så forskellige sygdomme som svangerskabsforgiftning, hjertekarsygdom og kræft. Heather Boyd og hendes forskergruppe har nu mulighed for at finansiere to ph.d.-projekter og udføre en række spændende og forskelligartede studier  til at belyse tesen om, at en ubalance i de processer, der regulerer dannelsen og vedligeholdelsen af kroppens blodkar, kan føre til svangerskabsforgiftning og hjertekarsygdom men muligvis også beskytte mod kræft. 
Resultaterne af studierne kan potentielt få stor betydning for forståelsen og behandlingen af disse sygdomme.

Bevillingen gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014 + YDUN og har til formål at styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning i forskningsmiljøerne i Danmark.