Antibiotika er i sjældne tilfælde forbundet med hjertedødsfald

Behandling med clarithromycin øger risikoen for død som følge af hjertesygdom viser nyt, stort dansk studie fra Statens Serum Institut. Forskerne maner dog til besindighed og slår fast, at der kun er tale om yderst sjældne tilfælde.

Clarithromycin er et antibiotika af makrolid typen der blandt andet anvendes i behandlingen af luftvejsinfektioner. Det er velkendt, at makrolider kan forlænge den periode hvor hjertet repolariseres – det vil sige den tid det tager for hjertets celler at blive klar til at slå et nyt slag. Man har derfor haft en teoretisk mistanke om, at dette kunne føre til livstruende rytmeforstyrrelser i hjertet.

Nu har forskere fra Statens Serum Institut undersøgt, om dødsfald som følge af hjertesygdom optræder hyppigere blandt brugere of clarithromycin end blandt brugere af andre typer af antibiotika. 

”Vi observerede, at clarithromycin brugere oftere døde af hjertesygdom under behandlingen end brugere af andre typer af antibiotika – risikoen var 76% højere i forhold til brugere of penicillin. Denne forskel var kun tilstede under behandlingen og forsvandt derefter,” siger studiets hovedforfatter Henrik Svanstöm, Statens Serum Institut. Studiet publiceres i dag i det anerkendte medicinske tidsskrift BMJ.  

Studiet er enestående pga. det store og detaljerede datamateriale forskerne har haft til rådighed fra de danske sundhedsregistre. I studiet indgik alle danskere mellem 40 og 74 år, der i perioden 1997 til 2011 havde indløst en relevant antibiotikarecept på et apotek. Dette gav forskerne mere end 5 millioner antibiotika behandlinger at arbejde med. 

Forskerne kan dog ikke med sikkerhed sige, at det er clarithromycin der er årsagen til den øgede risiko for at dø af hjertesygdom under antibiotikabehandlingen; 

”Det er muligt, at der er forskelle iblandt brugerne af clarithromycin og andre typer af antibiotika, som vi ikke har kunnet tage højde for i vores studie. Derfor er det vigtigt, at andre forskergrupper undersøger denne sammenhæng, før vi kan drage en endelig konklusion” siger Henrik Svanstrøm.

”Jeg vil gerne understrege, at der for den enkelte patient og læge ikke er grund til panik. Der er tale om en yderst sjælden hændelse, der stadig er yderst sjælden, selvom man bruger clarithromycin” siger seniorforsker og medforfatter Anders Hviid, Statens Serum Institut.