Effekten af A-vitamin til børn i udviklingslande er måske slet ikke den, man tror

20 år gammel A-vitamin-politik undersøges for første gang: Negative effekter for drenge og gavnlige effekter for piger

WHO anbefaler, at børn får et A-vitamin tilskud i forbindelse med, at de vaccineres i udviklingslande. Men nu viser resultatet fra et lodtrækningsforsøg foretaget af forskere fra Statens Serum Institut, at vitamintilskuddet ikke ser ud til at have den ventede effekt – nemlig at børnedødeligheden mindskes.

I 75 udviklingslande får børn i dag et tilskud med A-vitamin i forbindelse med, at de vaccineres mod eksempelvis polio, difteri, stivkrampe, kighoste eller mæslinger. Dermed følger de 75 lande en 20 år gammel anbefaling fra WHO, at man skal give tilskud til børn mellem 6 og 59 måneder når de kommer for at få vacciner.

Anbefalingen er baseret på ældre studier, fra 1980’erne og de tidlige 1990’ere har vist, at høj dosis A-vitamin tilskud kunne sænke børnedødeligheden med omkring en fjerdedel . Men dengang var vaccinationsdækningen ikke særlig høj blandt børn i udviklingslande i forhold til, hvor høj den er i dag. 

Med vaccinationsprogrammets udbredning opstod der gode muligheder for at nå ud til en masse børn med A-vitamin, og man anbefalede derfor at give A-vitamin med vacciner – men effekten af at kombinere de to typer behandlinger blev aldrig undersøgt, man antog bare, at effekten af A-vitamin var den samme når det blev givet alene eller sammen med vacciner. 

Nu har forskere fra Bandim Health Project og CVIVA på Statens Serum Institut fået offentliggjort resultater fra det første større dobbeltblindede lodtrækningsforsøg af A-vitamin med vacciner efter 6-mdr: halvdelen af de undersøgte børn fik A-vitamin, mens den anden halvdel fik et placebo stof. Undersøgelsen er foretaget i Guinea-Bissau.

Resultatet er, at A-vitamintilskuddet ikke havde nogen effekt på den samlede børnedødelighed efter et halvt års opfølgning. Der var altså ikke færre dødsfald i gruppen af børn, der fik A-vitamin end blandt børn, der fik placebo stof.

Til gengæld så forskerne en væsentlig forskel, når de så på kønnene hver for sig:

”Vi fandt, at A-vitamintilskud gav mindre dødelighed hos pigerne, mens det gav øget dødelighed hos drengene. Vi har i andre undersøgelser set, at A-vitamin er gavnligt hos piger, som tidligere har fået A-vitamin, og det var også blandt disse piger vi så den mest gavnlige effekt her. Vi havde ikke forventet at finde negative effekter hos drengende, men nye undersøgelser tyder på, at det at give flere vacciner og A-vitamin tilskud tæt på hinanden kan have negative effekter hos drengene”, siger ph.d. Ane Bærent Fisker, Bandim Health Projekt og Statens Serum Institut.

Resultaterne er netop offentliggjort i tidsskriftet Pediatrics. Forskerne bag undersøgelsen opfordrer til, at der laves flere tilsvarende forsøg for at teste, om effekten af A-vitamin er den samme i andre lande som i Guinea-Bissau.

”Vores studie undersøger en praksis, der har været anbefalet de sidste 20 år, men i dag lader den ikke til at have nogen samlet gavnlig effekt. Det er rigtig vigtige resultater, fordi de peger på, at vi kan bruge de sparsomme ressourcer til sundhedsprogrammer i udviklingslande bedre. Fordi noget var en god politik for 20 år siden er det det måske ikke i dag. Meget ser ud til at kunne vindes ved kun at give A-vitamin til piger og lade være med at give det til drenge over 6 måneder sammen med vacciner, siger Ane Bærent Fisker.