Ikke øget risiko for blodprop efter HPV-vaccination

Dansk undersøgelse finder ingen øget risiko for blodprop hos kvinder i perioden, efter de er blevet HPV-vaccineret.

Tidligere undersøgelser har peget på en mulig sammenhæng mellem HPV vaccinen og blodpropper i ugerne umiddelbart efter. Nu har forskere fra Statens Serum Institut nærstuderet sammenhængen blandt mere end en halv million vaccinerede kvinder og finder ingen øget risiko for blodpropper efter HPV vaccination. Undersøgelsens resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte amerikanske lægetidsskrift JAMA. 

”Vores resultater viste ingen øget risiko for blodpropper i seks uger efter vaccination. Dette gjaldt ikke kun for de unge piger i vaccinationsprogrammet men også kvinder helt op til 40 års alderen. ”, siger M.B. Nikolai Madrid Scheller, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut.

Studiet er baseret på data fra de unikke danske registre bl.a. Den Danske Vaccinationsdatabase, Lægemiddelstatistikregisteret, Landspatientregisteret og Det Centrale Person Register. Studiet inkluderede 1.613.798 kvinder i alderen 10-44 år hvoraf ca. 500.000 var HPV-vaccinerede. I alt fik 4.375 kvinder en blodprop i den periode, forskerne undersøgte.

”Vores studie er det hidtil største af sin art, og viser hvordan vi med de danske registre hurtigt kan undersøge de bekymringer der kan opstå omkring vaccine bivirkninger. Disse muligheder er faktisk helt enestående på verdensplan. ”, siger M.B. Nikolai Madrid Scheller.

Læs den videnskabelige artikel i JAMA:
Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine and the Risk of Venous Thromboembolism