Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2014

I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 1. kvartal af 2014. Antallet af indberettede forløb er stabilt.

Monitoreringsordningen for pakkeforløb for kræftområdet har fungeret siden efteråret 2012. Det er sjette gang, der offentliggøres data for kvartaler.

Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter der indgår i et pakkeforløb for kræftområdet bliver udredt og behandlet indenfor de anbefalede forløbstider, der er angivet i beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet.

I 1. kvartal 2014 var der 4.210 forløb, der indgik i monitoreringen af de organspecifikke kræfttyper, hvilket er lidt færre end i det foregående kvartal, hvor der indgik det hidtil højeste antal patienter i pakkeforløb.

Kvartal Andel forløb indenfor standardforløbstid for 'Samlet tid til behandling' Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 % 4264
2. kvartal 2013 73 % 3760
3. kvartal 2013 79 % 4045
4. kvartal 2014 80 % 4447
1. kvartal 2014 84 % 4210

Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra offentliggørelsestidspunkt.

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. I vejledningerne beskrives det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft. Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver standardforløbet fra patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling ligeledes med angivelse af standardforløbstider samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.

I dette kvartal medtages der for første gang forløb, hvor patienter med prostatakræft behandles med nervebesparende kirurgi.