Brev til forældre, hvis barn mangler en vaccination

Kære forældre. Vi kan se, at dit barn mangler en eller flere børnevaccinationer. Sådan lyder budskabet, når Statens Serum Institut sender brev til op mod 7.000 forældre om måneden. Brevet er ment som en udstrakt hånd til de forældre, der af en eller anden grund har glemt vaccinationen.

I løbet af få dage vil de første påmindelsesbreve lande i postkasserne hos forældre med børn der fylder 2, 6½ og 14 år. I brevet vil der stå, hvad det er for vaccinationer, barnet mangler ifølge de oplysninger, SSI kan se i Det Danske Vaccinationsregister. Forældrene kan derefter selv vælge at kontakte lægen, hvis de ønsker at få vaccinationerne.

Det er Folketinget, der har besluttet, at SSI skal sende påmindelsesbreve ud, og håbet er, at flere børn vil få de vacciner, der anbefales. 

”For nogle af vaccinationerne er det mere end 1 ud af 10 børn der mangler at få dem, og det betyder at både børnene selv– og andre børn, som enten er for små eller ikke kan tåle at blive vaccineret på grund af sygdom– risikerer at blive smittet med alvorlige sygdomme som f.eks. mæslinger, som vi i de seneste måneder har set flere tilfælde af.”
Kåre Mølbak, overlæge, afdelingschef Statens Serum Institut 

Børnevaccinationsprogrammet er tilrettelagt, så det bliver til 6 besøg hos lægen for drenge og 8-9 besøg for piger for at blive vaccineret fra de er 3 måneder til de er 12 år. Jo ældre børnene bliver, jo færre har fået alle de anbefalede vaccinationer. I en undersøgelse blandt forældre til børn, der ikke havde fået 5 års vaccinationen, svarede 39 %, at det skyldtes forglemmelse, mens kun 16 pct. svarede, at det var et fravalg af vaccination.

”Brevet her er ment som en hjælp til børneforældre, så de husker at følge op på, om barnet har fået alle sine vaccinationer.  I en travl og presset hverdag kan man let glemme at få det gjort”
Overlæge, Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut

Vaccination er frivillig og man kan vælge påmindelsesbrevene fra, hvis man ikke ønsker at få dem på www.ssi.dk/fravalg.

Det Danske Vaccinationsregister indeholder ikke oplysninger om alle de vaccinationer, der bliver givet, fx vaccinationer givet i udlandet eller på hospital. Der kan også være andre årsager til at vaccinationerne ikke er registreret. Derfor vil der være forældre, som får brev om, at deres barn mangler en vaccination, selvom det rent faktisk har fået den. Størstedelen af forældrene kan se hvilke vaccinationer, der er registeret for barnet i Det Fælles Medicinkort på www.fmk-online.dk. Dér kan de også selv tilføje vaccinationer, eller de kan kontakte egen læge, hvis de er i tvivl. De kan også få mere information på www.ssi.dk/vac

En del af de sygdomme, der vaccineres imod i det danske vaccinationsprogram, er ikke set i Danmark længe, men forekommer i andre lande. Andre sygdomme dukker stadig op med jævne mellemrum i Danmark. Her er nogle eksempler:

Fakta om udvalgte sygdomme i børnevaccinationsprogrammet.

Polio: Der har ikke været tilfælde af polio i Danmark siden 1976, og Europa har været fri for polio siden 2002. Polio ses stadig i enkelte lande i Asien og Afrika. I 2013 sås et større udbrud i Syrien. Der blev også fundet poliovirus i kloakvand i Israel, dog uden at man så tilfælde med børnelammelse her.


Difteri: Det sidste tilfælde i Danmark blev påvist i 1998. Difteri ses fortsat i mange lande over det meste af verden.

Mæslinger: I år er 22 danskere smittet med mæslinger. I årene 2009-2013 blev 128 smittet. Der er i år også set flere udbrud med mæslinger i andre lande bl.a. i Europa.

Stivkrampe: Der ses stadigt enkelte tilfælde i Danmark hovedsageligt blandt uvaccinerede ældre personer. Stivkrampe rammer stadigt 1 million mennesker om året på verdensplan.

Kighoste: Kighoste kan være en alvorlig infektion for helt små børn. Vaccination har mindsket antallet af dødsfald som følge af kighoste markant. Der er sidst set dødsfald som følge af kighoste i Danmark i 2005 og 2010. 

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil