Ny monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom

Tre pakkeforløb for hjerteområdet beskriver forløbet for udredning og behandling for patienter, der har symptomer på udvalgte hjertesygdomme. I dag offentliggør Statens Serum Institut data fra en helt ny monitoreringsmodel, der skal følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider. Data offentliggøres på eSundhed.dk

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, som viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

Statens Serum Institut har stået i spidsen for udviklingen af den nye monitoreringsmodel i samarbejde med regionale repræsentanter, og i dag offentliggøres de første dataopgørelser derfra.  Der vises data for 3. og 4. kvartal 2013. Der vil fremover blive offentliggjort nye data hvert kvartal.

Opgørelsen viser blandt andet, hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene, der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i de enkelte pakkeforløb. Standardforløbstiderne er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet for den tid de enkelte undersøgelser, procedurer og behandlinger i et standardforløbs enkelte faser tager.

Ved indføring af nye registreringskoder i sygehusvæsenet, vil der være en vis implementeringsperiode. Dette betyder, at dataopgørelserne skal tolkes med en vis forsigtighed. Data tyder på, at der er forskel i regionernes registreringspraksis.

Der kan læses mere om pakkeforløb på hjerteområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden findes også Sundhedsstyrelsens tolkning og vurdering af resultaterne af monitoreringen.