Overvægt øger kvinders risiko for visse autoimmune sygdomme

I et netop offentliggjort studie har danske forskere undersøgt sammenhængen mellem kvinders BMI (Body Mass Index) og 43 autoimmune sygdomme. Undersøgelsen viser bl.a., at overvægtige kvinder har større risiko for psoriasis, gigt og kronisk tarmsygdom end kvinder med normal vægt.


Udover disse sammenhænge, så fandt forskerne at risikoen for at få sygdommen Sarkoidose er mere end tre gange så stor blandt kvinder med overvægt, som hos kvinder med normal vægt. Derudover havde overvægtige kvinder øget risiko for Type I diabetes. Af de 43 autoimmune sygdomme, der er undersøgt, har det også været muligt at ”frikende” overvægt hos voksne, gravide kvinder som årsag til fx multipel sklerose.

”Resultaterne er interessante i lyset af den globale stigning i antal overvægtige, hvor vi nu med endnu større sikkerhed kan sige, hvilke autoimmune sygdomme der kan være forårsaget af overvægt. Resultaterne er desuden vigtige ift. at målrette forskningen mod netop disse sammenhænge”, udtaler Tine Jess, professor og sektionsleder på Statens Serum Institut.

Forskerne ved ikke præcis, hvad det er ved overvægt, der kan forårsage visse autoimmune sygdomme. Fedme vides at give en mild betændelsestilstand i kroppen. Denne tilstand giver ændringer i kroppens immunforsvar, som muligvis forklarer sammenhængen med udviklingen af autoimmune sygdomme.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra 75.008 danske kvinder i undersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn. Af de 75.008 kvinder fik 2430 konstateret en eller flere autoimmune sygdomme over en periode på 11 år. Der er i studiet korrigeret for en række andre faktorer, som kunne påvirke resultaterne, fx rygning, alkoholforbrug og type af beskæftigelse.

Artiklen er publiceret i International Journal of Epidemiology:

“Body mass index and risk of autoimmune diseases: a study within the Danish National Birth Cohort” - Maria C Harpsøe,Saima Basit, Mikael Andersson, Nete M Nielsen, Morten Frisch, Jan Wohlfahrt, Ellen A Nohr, Allan Linneberg and Tine Jess.