Monitorering af pakkeforløb for kræft for 4. kvartal 2013

Statens Serum Institut offentliggør i dag data for monitorering af pakkeforløb for kræft for 4. kvartal 2013. Tallene er offentliggjort på det nye eSundhed.dk, og de viser, at antallet af indberettede kræftforløb er steget.

Det er fjerde gang, Statens Serum Institut kan offentliggøre den kvartalsvise monitorering af pakkeforløb for området. Ved udgangen af 4. kvartal var der indberettet 26.432 forløb mod 25.318 og 25.722 forløb de foregående to kvartaler.

Siden sidste offentliggørelse af den kvartalsvise monitorering, har Statens Serum Institut lanceret en ny version af eSundhed.dk. Den aktuelle monitorering er derfor offentliggjort på det nye eSundhed.dk.

Siden 2008 har der været vejledende beskrivelser for pakkeforløb for kræftområdet, der angiver det anbefalede forløb og forløbstid for patienter, der har begrundede symptomer på kræft. Forløbene inkluderer udredning, at stille diagnose og hvilke typer behandling, der foreskrives, hvis det viser sig, at patienten har kræft. Patientens tid i forløb kan være påvirket af for eksempel patientens tilstand eller anden betydende sygdom. Derfor er det ikke forventet, at alle patienter i pakkeforløb gennemfører de definerede perioder til den angivne standardforløbstid.

Monitoreringen viser i hvor høj grad det er muligt for de enkelte regioner at få patienterne gennem forløbene inden for den anbefalede tid.

Der kan læses mere om pakkeforløb for kræftområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden findes også Sundhedsstyrelsens tolkning og vurdering af resultaterne af monitoreringen.

Indberettede forløb for organspecifikke kræftforløb ved udgangen af hvert kvartal

Antal forløb i alt, uanset om diagnosen er af- eller bekræftet
1. kvt. 2013 20.140
2. kvt. 2013 25.722
3. kvt. 2013 25.318
4. kvt. 2013 26.432