Fortsat stigning i påviste influenzatilfælde

I uge 7 sås igen en stigning i påviste tilfælde af influenza A. Andelen af borgere der kontaktede læge med influenzalignende symptomer steg også, men influenzaaktiviteten er stadig lav.

I alt blev i 546 personer undersøgt for influenza i Danmark, heraf var 139 patienter positive for influenza A, dette var en stigning i forhold til sidste uge. Antallet af influenzatilfælde er dog stadigt under halvdelen af det højeste antal ugentlige tilfælde, der blev påvist i sidste influenzasæson. Andelen af prøver der var positive for influenza A steg også fra 19 % til 25 %. Seks patienter fik påvist influenza B.

Der sås også en stigning i andelen af personer, der kontaktede praktiserende læge med influenzasymptomer, men influenzaaktiviteten er fortsat på lavt niveau. Andelen af patienter der kontaktede vagtlæge med influenzalignende symptomer var på niveau med sidste uge.

Overvågningen af patienter på intensivafdelinger blev iværksat i uge 1, og alle regioner har indberettet for uge 7. Der blev rapporteret om 12 nye patienter indlagt med influenza. Dette er en betydelig stigning fra sidste uge. Størstedelen af patienterne har kendte risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza, og kun fire af 25 influenza A-patienter på intensivafdeling var vaccineret med sæsoninfluenzavaccine.

Det dominerende influenza A-virus i Danmark og det øvrige Europa er influenza A H1N1, som gav anledning til pandemien i 2009. På baggrund af genetiske undersøgelser af virus foretaget på SSI, ser årets sæsoninfluenzavaccine ud til at give god beskyttelse mod influenza A H1N1. Gravide kvinder har mulighed for gratis influenzavaccination indtil udgangen af februar måned.

I Europa rapporterer de fleste lande om stigende influenzaaktivitet, omend influenzaaktiviteten fortsat er lav i de fleste lande.

Læs mere i INFLUENZA-NYT