Det Etiske Råd sætter fokus på etiske dilemmaer ved brug af antibiotika

Det Etiske Råd offentliggør i dag en udtalelse vedr. anvendelsen af antibiotika, hvori en række etiske dilemmaer beskrives, og der opfordres til, at antibiotika ikke bruges for ”en sikkerheds skyld” eller for at undgå ubehag.

Når antibiotikaforbruget vedbliver at stige trods mange tiltag for at nedbringe det, så kan en del af forklaringen ifølge Det Etiske Råd være, at anvendelse af antibiotika er forbundet med etiske dilemmaer.

Et af dilemmaerne er, hvordan lægen i sin udskrivning af antibiotika skal balancere hensynet til den enkelte patient i forhold til hensynet til kommende patienter. I den forbindelse anbefaler Det Etiske Råd, at antibiotika ikke bruges ”for en sikkerheds skyld”, og at myndighederne  forstærker indsatsen i sundhedssektoren for at mindske antibiotikaresistens, herunder at der særligt lægges vægt på faglige retningslinjer og implementeringen af dem.

Hele udtalelsen kan læses på Det Etiske Råds hjemmeside, hvor etiske, sociale og medicinske aspekter ved anvendelsen af antibiotika også er uddybet.

Statens Serum Institut dokumenterer hvert år udviklingen i det humane antibiotikaforbrug og forekomsten af antibiotikaresistens i DANMAP-rapporten. Rapporterne kan læses på danmap.org