Tid til influenzavaccination

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæsonen og starten på det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.

I Danmark er vaccinationsdækningen stadigt lav blandt ældre og personer med kroniske sygdomme, på trods af, at influenzavaccination kan forebygge alvorlige komplikationer, der kan føre til både indlæggelser og dødsfald i netop disse grupper.

Sidste influenzasæson var præget af en lav influenzaaktivitet generelt i befolkningen. Til gengæld blev mange patienter indlagt med influenza på landets intensivafdelinger. Mere end 70 % af disse patienter havde underliggende sygdom eller var 65 år eller derover, og kun 19 % var influenzavaccineret. Dette understreger vigtigheden af at øge tilslutningen til influenzavaccination. WHO´s mål er at opnå en dækning på 75 % blandt personer der er 65 år og derover, i 2013/2014 var dækningen i Danmark kun 47 %.

Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, der kan føre til hospitalsindlæggelser og i værste fald død, er op til 60 %.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination gælder også førtidspensionister, gravide i 2. og 3. trimester og kontakter til immunsvækkede patienter. Læs mere om hvem der er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination på www.beskytdigmodinfluenza.dk.

Læs mere i EPI-NYT 38-39/2014