Overvægt kan hænge sammen med mors kødindtag under graviditeten

Børn af mødre, der spiste meget animalsk protein under graviditeten, bliver oftere overvægtige som voksne. Det tyder ny undersøgelse fra Statens Serum Institut på. Den mulige sammenhæng skal dog undersøges nærmere, understreger forskerne bag.

Mere end en fordobling for unge mænd og mere end en tredobling for unge kvinder. Så meget højere var risikoen for at blive overvægtig, hvis ens mor under graviditeten var blandt dem, der havde højst andel af animalsk protein i kosten.

Det viser resultaterne af en ny dansk undersøgelse, der bygger på kostdata m.m. om knap 1.000 gravide kvinder og deres børn, som på undersøgelsestidspunktet var blevet 19-21 år gamle. Bag undersøgelsen står forskere fra Center for Føtal Programmering på Statens Serum Institut, og resultaterne er netop offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition.

”Det vi undersøgte var, om det havde en betydning, hvis man f.eks. udskiftede noget af den kulhydratholdige kost med proteinholdig kost. Hvis gravide udskifter kulhydrater med protein i stor stil, så ser det ud til, at deres børn er mere tilbøjelige til at blive overvægtige som unge voksne, siger undersøgelsens hovedforfatter, Ekaterina Maslova, Statens Serum Institut.

Forskerne så nærmere på, hvilke om der var forskel på, hvilke former for proteinrig kost, de gravide spiste – fx rødt kød, fisk, mælkeprodukter, grønsager eller frugt. Og det viste sig, at det kun var de børn af de gravide, der spiste rødt kød i store mængder, der havde øget tendens til overvægt. Der var ingen øget risiko, hvis de gravide spiste mest fra nogen af de andre grupper.

”Det er protein fra rødt kød, der betyder noget, og dette er lidt mere tydeligt blandt pigerne end blandt drengene”, siger Ekaterina Maslova.

De kvinder, hvis børn havde størst risiko for overvægt, spiste gennemsnitligt 118 gram kød fra firbenede dyr hver dag. I kontrolgruppen spiste kvinderne kun 13 gram kød om dagen i gennemsnit.

Forskerne understreger, at dette er de første resultater, der tyder på en sammenhæng mellem gravides kødindtag og deres børns overvægt som voksne. Derfor er det langt fra det samme som at kunne konkludere, at der ér en sammenhæng. Der skal langt flere undersøgelser til med tilsvarende resultater, før man kan sige noget sikkert. Og forskerne fra Center for Føtal Programmering og Statens Serum Institut er gået i gang med endnu en undersøgelse på en anden gruppe mødre og børn. Denne gang vil de bl.a. kunne se, om børnene udviklere overvægten i en tidligere alder.

Artikel reference:
Ekaterina Maslova, Dorte Rytter, Bodil H Bech, Tine B Henriksen, Morten A Rasmussen, Sjurdur F Olsen, and Thorhallur I Halldorsson. Maternal protein intake during pregnancy and offspring overweight 20 y later. The American Jour nal of Clinical Nutrition.