Antallet af nye gonorrétilfælde stiger fortsat

I 2013 blev der rapporteret 841 tilfælde af gonoré fordelt på 819 personer. Dette er en stor stigning fra 2012 og 2011, hvor der blev rapporteret henholdsvis 689 og 498 tilfælde.

Stigningen i gonorrétilfælde er i 2013 størst blandt homoseksuelle mænd, men også blandt heteroseksuelle mænd og kvinder er der en markant stigning, se figur 1.

EPI-NYT uge 35 2014 figur 1

Blandt mænd var 45 % af de anmeldte tilfælde erhvervet ved heteroseksuel smitte og 51 % ved homoseksuel smitte (MSM). I 4 % af tilfældene var smittemåden ukendt.

Medianalderen for kvinder var 19 år (spændvidde 0-68) og for mænd 25 år (spændvidde 15-73), et fald fra 2012 på henholdsvis seks år for kvinder og fire år for mænd.

Både når det gælder alder, køn og smittevej, er gonorré fortsat anderledes end syfilis, hvor forekomsten ikke ser ud til at stige. Når det gælder syfilis, er de smittede oftest ældre, og sygdommen ses hovedsageligt blandt homoseksuelle mænd.

De fleste blev smittet i Danmark, men 22 % af de heteroseksuelt smittede mænd blev smittet i udlandet, heraf 15 i Thailand.

Resistens over for behandling

Gonorré er en af de sygdomme, det kan være svær at behandle på grund af resistens mod en række af de kendte antibiotika. Der har endnu ikke været tilfælde i Danmark af behandlingssvigt.

Fluoroquinolonresistens blev påvist hos 54 % af prøverne fra homoseksuelle mænd, hvilket er en stigning siden 2012 (39 %). Tallet var 63 % for heteroseksuelle mænd og 50 % for kvinder. Penicillinasedannelse og resistens over for fluoroquinoloner forekom hyppigere blandt personer der var smittet i udlandet (70 %) end i Danmark (55 %).

For at sikre effektiv behandling er det vigtigt, at resistensudviklingen fortsat følges nationalt via overvågning af indsendte prøver. Hvis gonokokker diagnosticeres med molekylærbiologisk metode (NAAT), bør der efterfølgende udføres dyrkning med henblik på følsomhedsbestemmelse.

Læs mere i EPI-NYT 35/2014