Stabilt antal tilfælde af syfilis

Antallet af syfilisanmeldelser lader til at være stabiliseret. Der blev anmeldt 352 nye tilfælde i 2013.

I 2013 blev der rapporteret 352 tilfælde af nylig erhvervet syfilis fordelt på 350 personer. I alt 319 af tilfældene var anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS). Antallet ligger på niveau med sidste år, hvor der blev rapporteret 345 tilfælde. Fordelingen er dog anderledes geografisk, idet der har været en stigning i Jylland, og et fald i hovedstadsregionen. Hovedparten af de anmeldte bor dog i lighed med tidligere i Københavnsområdet.

I alt 327 (93 %) af tilfældene forekom blandt mænd og 25 (7 %) blandt kvinder. Medianalderen var for mænd 38 år (spændvidde 16-77 år) og for kvinder 30 år (spændvidde 0-57 år).

Hovedparten af tilfældene forekom blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), se figur 1.

Størstedelen, 263 (83 %), af de anmeldte tilfælde forekom blandt danskfødte, mens 39 (12 %) var indvandrere, fire (1 %) andengenerationsindvandrere og fire (1 %) var turister. For ni af de anmeldte (3 %), var oprindelsesland ikke anført.

EPI-NYT uge 34 2014 figur 1

Der blev anmeldt ét tilfælde af kongenit syfilis i 2013. Barnet var født i Danmark af en kvinde, der var screenet negativ for syfilis i begyndelsen af graviditeten, men pådrog sig sygdommen efter screeningen.

Generelt er gravidscreeningen velfungerende, og et sådant enkeltstående tilfælde giver ikke anledning til at screene alle gravide for syfilis flere gange i graviditeten.

Læs mere i EPI-NYT 34/2014