Udbrud af ebolavirus i Vestafrika

I det igangværende udbrud af ebolavirus, som er det hidtil største, er der nu rapporteret om over 840 tilfælde ud af hvilke godt 500 er døde. WHO vurderer, at der stadig er aktiv smitte i Liberia og Sierra Leone, mens der ikke er rapporteret nye tilfælde fra Guinea i de sidste 7 dage.

Ved et regionalt møde i Ghana er det blevet besluttet at styrke koordineringen af håndteringen af epidemien, herunder at øge den sociale mobilisering i de berørte lande, styrke sygdomsovervågning, opsporing af patienter samt kontaktpersoner. Det blev desuden vedtaget at opprioritere indsatsen gennem at sætte flere ressourcer ind i udbrudshåndteringen og styrke det regionale samarbejde.

Ebolavirus smitter ved kontakt med patienters kropsvæsker. Dermed er risikoen for smitte under normale omstændigheder minimal, og en spredning uden for det ramte område i Vestafrika meget usandsynlig.

Der er ingen restriktioner for rejser i de pågældende lande.

Læs videre om udbrud af ebola i Vestafrika