Stigning i antal rejserelaterede tilfælde af legionærsygdom blandt danske rejsende

Der har siden 2003 været en svagt stigende tendens i antallet af formodede rejserelaterede tilfælde af legionærsygdom fra 18 tilfælde i 2003 til 25 tilfælde i 2013.

Fra 2003 til 2013 indberettede SSI til EU's agentur for smitsomme sygdomme (ECDC) i alt 333 tilfælde af legionærsygdom, hvor smittekilden formodes at være i udlandet. Dette svarede til ca. 25 % af alle danske tilfælde af legionærsygdom i perioden. Dødeligheden for rejserelaterede tilfælde var ca. 5 %.

Legionærsygdom med formodet smitte i udlandet rammer typisk midaldrende mænd med rejse til europæiske lande. Flest tilfælde havde rejst i Italien, Tyrkiet eller Tyskland. I hele perioden blev i ca. en tredjedel af alle anmeldte tilfælde syge i juli eller september måned.

Rejseassocieret legionærsygdom forekommer i forbindelse med alle typer rejser, herunder almindelige hotelophold, ”all-inclusive”, rundrejser, krydstogter og ophold på campingpladser. Ofte ses smitte i forbindelse med udbrud.

Endelig afklaring af præcis smittekilde kræver almindeligvis sammenlignelig dyrkning af patientprøve og vandprøver, alternativt sandsynliggjort ved hjælp af stærke epidemiologiske beviser i form af et kendt udbrud og udelukkelse af andre sandsynlige smittekilder.

Alle tilfælde af legionærsygdom, hvor der er mindst én overnatning på et hotel eller lignende inden for en periode af 10 dage fra overnatning til sygdomsdebut, indberettes til ECDC. Hvis der registreres to eller flere tilfælde knyttet til samme sted inden for en 2-års periode, skal det pågældende lands sundhedsmyndigheder foretage en risikovurdering og udtage vandprøver til undersøgelse for legionellabakterier. Overvågningen foregår med henblik på at påvise smittekilder og forhindre nye tilfælde.

Læs mere i EPI-NYT 26/2014