Screeningen af gravide er en succes

Effektiv screening forhindrer, at gravide smitter deres børn med hepatitis B, hiv og syfilis. Andelen af undersøgte gravide, der blev screenet for hiv og syfilis var i 2013 den højeste siden indførslen i 2010.

Blandt de godt 61.000 gravide, der blev undersøgt i 2013, blev fundet 158 kvinder med kronisk hepatitis B. Af dem var 99 ikke blevet undersøgt før. De vidste altså ikke, at de var smittet med sygdommen.

Der blev fundet 39 hiv-positive gravide, heraf fem, der ikke var diagnosticeret tidligere.

Endelig blev der diagnosticeret tre tilfælde af aktuel syfilis blandt de gravide.

Stort fald i antal hepatitis B-smittede børn

Antallet af tilfælde af hepatitis B, anmeldt som mor-barn-smitte i Danmark, er faldet betydeligt siden screening for hepatitis B blev obligatorisk 1. november 2005.

I 2013 var der kun to børn, der var blevet smittet af deres mor ved fødslen. I 2005 var det ni og i 2007 var det 13 børn.
Nyfødte, hvis mor er fundet positiv for hepatitis B i gravidscreeningen, skal vaccineres lige efter fødslen, og herefter tre gange yderligere hos egen læge. Efter endt hepatitis B-vaccination skal lægen tage en blodprøve, for at sikre sig, at barnet er vel-vaccineret. Dette sker, fordi undersøgelser har vist, at nogle børn smittes under graviditeten, i hvilket tilfælde vaccinen ikke har nogen effekt.

Behandling efter screening forebygger smitte af barnet

Der blev i 2013 ikke anmeldt nogen tilfælde af mor-barn-smitte med hiv eller syfilis fra mødre, der blev fundet positive og efterfølgende blev behandlet.

Der blev anmeldt ét tilfælde af mor-barn-smitte med syfilis og ét med hiv i 2013, hvor den gravide blev smittet efter, at hun var blevet screenet.

I visse lande, hvor der er høj forekomst af syfilis eller hiv, har man valgt at screene flere gange i løbet af graviditeten. Dette giver ikke mening i Danmark hvor forekomsten af disse sygdomme er lav. Derimod anbefales læger og jordemødre, der har kontakt med gravide, som vurderes at være i særlig risiko, at tilbyde en ekstra test for syfilis og hiv i løbet af graviditeten.

Læs mere i EPI-NYT 22-23/2014