Sjælden blodforgiftning kan ramme unge efter en halsbetændelse

Hvert år rammes cirka 15 danskere af blodforgiftning som komplikation til en særlig halsbetændelsesbakterie. Det viser data fra den danske mikrobiologiske database (MiBa).

Fusobacterium necrophorum er en anaerob bakterie, der kan forårsage eller medvirke til halsbetændelse. I sjældne tilfælde kan en halsbetændelse med F. necrophorum udvikle sig til Lemierre’s syndrom. Lemierre´s syndrom er kendetegnet ved en livstruende blodforgiftning med spredning til fx lunger, lever, knogler og led og ses fortrinsvis hos tidligere raske unge i 10-30-års-alderen.

Data fra den danske mikrobiologi database (MiBa) for perioden 2010-2013 viser, at der er ca. 15 tilfælde om året med blodforgiftning med F. necrophorum. I aldersgruppen 15-25 år er hyppigheden 4 gange højere end i befolkningen generelt. Forekomsten af F. necrophorum hos patienter med halsbetændelse kendes ikke med sikkerhed, idet bakterien ikke kan påvises ved almindelige halspodninger. Men ud fra lokale studier kan forekomsten af halsbetændelse med F. necrophorum estimeres til over 3.000 tilfælde årligt.

Betydningen af F. necrophorum hos patienter med halsbetændelse er ikke afklaret. Det antages dog, at hvis disse halsbetændelser behandles med antibiotika nedsættes risikoen for at udvikle Lemierre´s syndrom.

Denne opgørelse er et godt eksempel på at MiBa er et værdifuldt værktøj til at indhente mikrobiologiske data til landsdækkende undersøgelser, herunder opgørelser over sjældent forekommende bakterier.

Læs mere i EPI-NYT 21/2014