Stigning i antal rapporterede infektioner med ny coronavirus

I april måned blev der rapporteret om 261 nye tilfælde af laboratoriebekræftet infektion med ny coronavirus (MERS-CoV), hvilket var en kraftig stigning i forhold til tidligere.

Stigningen er primært set i Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, bl.a. i relation til sygehuse, hvor der er set mange tilfælde blandt kontakter til smittede, både blandt sundhedspersonale og pårørende, der har plejet syge patienter.

Dette kan tyde på øget person-til-person smitte, men det kan også skyldes andre forhold som utilstrækkelige forholdsregler mod smitte på de pågældende sygehuse eller øget opmærksomhed. Der har kun været få eksempler på udbrud udenfor hospital, og den samlede vurdering er fortsat, at det ny coronavirus ikke er særligt smitsomt.

Pr. 7. maj 2014 er der rapporteret om 495 påviste tilfælde af infektion med MERS-CoV, hvoraf 141 er døde. Dette svarer til en dødelighed på 28 %. I Danmark er 14 patienter foreløbig blevet undersøgt for MERS-CoV og ingen er fundet positive.

Smitterisiko og forebyggelse

Smitterisikoen for rejsende til Den Arabiske Halvø og nærliggende lande anses fortsat for at være meget lille. Der er ikke indført rejse- eller handelsrestriktioner til de berørte lande, men rejsende til området bør overholde almindelige hygiejneråd, herunder:

  • have god hånd- såvel som øvrig personlig hygiejne
  • sikre god fødevarehygiejne (undgå utilstrækkelig stegning af kød samt at drikke upasteuriseret mælk – specielt fra dromedarer)
  • undgå tæt kontakt med dyr, specielt med dromedarer. Dette gælder især med dyrs udskillelser som for eksempel spyt og afføring
  • undgå tæt kontakt med personer med akutte symptomer fra luftvejene (hoste og opspyt) samt med personer med diarré.

Om coronavirus og MERS-CoV

Coronavirus er en familie af rna-virus, som findes i fugle og pattedyr. Medlemmer af coronavirus-familien kan være en almindelig årsag til forkølelse, men kan også i sjældne tilfælde give nedre luftvejsinfektioner. Der findes flere grupper af coronavirus, og det virus, der gav anledning til SARS-epidemien i 2003, var en særlig variant. MERS-CoV tilhører samme gruppe som SARS, men er genetisk forskellig.

Smitte med coronavirus sker ved direkte kontakt eller ved dråbespredning ved nys og/eller hoste. Coronavirus kan også udskilles i afføring, og smitte herfra er derfor mulig. Smittekilde og smitteveje for MERS-CoV er endnu ikke fuldt fastlagt, men tiden fra smitte til symptomer formodes at være 7-10, måske op til 14 dage. MERS-CoV er på det seneste blevet påvist i luftveje hos dromedarer, og der er derfor tiltagende belæg for, at dromedarer udgør en smittekilde for MERS-CoV.

Læs mere i EPI-NYT 19/2014 og SSI´s tema om ny coronavirus