Udbrud af mæslinger i København

Statens Serum Institut har påvist fire tilfælde af mæslinger siden midten af februar. Læger opfordres aktuelt til at være særligt opmærksomme på symptomer hos børn og yngre voksne.

I midten af februar fik et barn på 12 mdr. påvist mæslinger på Hvidovre Hospital. Barnet var ikke MFR-vaccineret pga. lav alder, og der er ikke nogen kendt smittekilde, herunder ophold i udlandet. Under sygdomsforløbet forud for diagnosen havde barnet siddet i venteværelse med andre børn og voksne hos den praktiserende læge, i lægevagten og i forbindelse med indlæggelsen.

Efterfølgende er yderligere tre børn blevet diagnosticeret med mæslinger. Alle tre børn er blevet smittet af det første tilfælde i forbindelse med ophold i fælles venterum.

Det vurderes, at det er sandsynligt at mæslingeudbruddet vil fortsætte idet mange børn og yngre voksne kan være udsat for smitte. Læger i Københavnsområdet opfordres aktuelt til at være ekstra opmærksomme på diagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer foreneligt med mæslinger. For at bremse smitte, er det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter. Mæslinger er den mest smitsomme af alle børnesygdomme. Man må derfor opfordre patienter med feber og udslæt til at kontakte deres læge telefonisk, inden de møder op i konsultationen.

Diagnosen kan bekræftes ved påvisning af IgM-antistoffer i blodet. Hurtigdiagnostik af virus med PCR udføres fra svælgpodning og urin (evt. blod) på virologisk afdeling på Statens Serum Institut. Laboratoriepåvist mæslingeinfektion, eller klinisk sygdom med kontakt til et bekræftet tilfælde, er anmeldelsespligtig på formular 1515.

Vaccination mod mæslinger er en del af MFR-vaccinen, som tilbydes alle børn i børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen kan også gives til ikke tidligere vaccinerede voksne over 18 år. De skal dog selv betale for vaccinen. Hvis ikke-immune personer med sikkerhed har været udsat for smitte, kan MFR-vaccination inden for 3 døgn eller injektion med humant normalt immunglobulin inden for 6 døgn efter smitte forebygge eller mildne sygdommen.