Mere diagnostik har givet flere registrerede tilfælde af diarréfremkaldende E. coli (DEC)

Antallet af registrerede tilfælde er steget jævnt i takt med, at rutinediagnostik har vundet øget udbredelse.

Antallet af registrerede tilfælde med DEC er steget jævnt i takt med, at rutinediagnostik har vundet øget udbredelse, begyndende i 1997. Medregnes de intimin-producerende E. coli, har DEC således siden 2003 været den næst hyppigst forekommende tarmpatogene bakteriegruppe efter Campylobacter. Der blev i  perioden 2003-2012 i gennemsnit pr. år registreret 1.970 tilfælde med forskellige grupper af DEC – dog undtaget EAggEC, som der ikke har været rutinemæssig diagnostik for i denne periode.
 
Stigningen i diagnosticering af DEC i perioden antages primært at skyldes øget diagnostisk aktivitet. Forskelle i incidens imellem landsdelene vurderes primært at skyldes forskelle i den diagnostiske praksis i forhold til visitationskriterier og metodevalg.
Det er således sandsynligt at yderligere ca. 1900 danskere årligt ville være fundet positive for en af de tre DEC-grupper EPEC, ETEC eller VTEC, hvis alle afføringsprøver var blevet undersøgt med de bedste metoder.

Udbrud

SSI har siden 2003 registreret 11 DEC-udbrud. Det mest alvorlige danske udbrud fandt sted i efteråret 2012, hvor 13 blev syge – heraf fik 7 alvorligt nyresvigt (HUS). Det kunne sandsynliggøres, at kilden til udbruddet var forurenet hakket oksekød.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at mulige smittekilder i alle de øvrige 10 udbrud er fødevarer, der ikke normalt varmebehandles.

Diaréfremkaldende E. coli (DEC) inddeles i hovedgrupper på baggrund af det kliniske billede, de forårsager, og er karakteriseret ved forskellige virulensfaktorer.

Mest kendt er formentlig Verocytotoksinproducerende E. coli (VTEC), der har givet ophav til talrige udbrud. VTEC forårsager ofte blodig diarré, men den alvorligste komplikation til VTEC er akut nyresvigt, hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), der kan være livstruende. VTEC, samt tilfælde af HUS er individuelt anmeldelsespligtige. Udover VTEC defineres fem DEC-grupper:

  • Intiminproducerende E. coli (attaching and effacing E. coli, A/EEC)
  • Enteropatogene E. coli (EPEC)
  • Enterotoksigene E. coli (ETEC)
  • Enteroinvasive E. coli (EIEC)
  • Enteroaggregative E. coli (EAggEC)

De forskellige DEC-grupper beskrives nærmere i EPI-NYT 10/14.

Læs mere i EPI-NYT 10/2014