Fugleinfluenza hos mennesker

Fugleinfluenza er en smitsom sygdom hos fugle forårsaget af influenza A-virus. Fugleinfluenza smitter kun sjældent mennesker og symptomer kan variere fra øjenbetændelse, milde luftvejsinfektioner til alvorlige nedre luftvejsinfektioner.

For øjeblikket er der internationalt udbrud med tre forskellige fugleinfluenzavirus, der vækker stor opmærksomhed hos WHO og andre internationale myndigheder. Det drejer sig om influenza A H5N1, H7N9 og H10N8. Disse virus kan give anledning til alvorlig sygdom med høj dødelighed hos mennesker der har haft tæt kontakt med fugle eller fjerkræ.

Da der ikke er eksisterende immunitet overfor disse virus i befolkningen, rejses spørgsmålet om virus vil kunne give anledning til en influenzapandemi.

Indtil videre er der ikke tegn på, at de tre fugleinfluenzavirus smitter effektivt imellem mennesker, men myndighederne følger situationen tæt.

Læs om fugleinfluenza, de tre udbrud, og om smitterisiko og forholdsregler i EPI-NYT 9/2014