I 2013 var hver 13. nyfødte undfanget på en klinik

Nye tal fra Statens Serum Instituts IVF-register viser, at hver syvende påbegyndte fertilitetsbehandling i 2013 førte til graviditet. Graviditeterne resulterede i 4.226 babyer, som svarer til cirka hver 13. af årgangen.

Statens Serum Institut indsamler løbende oplysninger fra private og offentlige fertilitetsklinikker.
Oplysningerne samles i IVF-registeret og bruges til at give et overblik over:

  • hvilke behandlinger, der udføres
  • hvor mange behandlinger, det drejer sig om
  • hvor stor succes klinikkerne har med behandlingerne.


Læs rapporten: ’Assisteret reproduktion’ (PDF)

Læs mere om IVF-registeret

Succesraten afhænger af kvindens alder

For hver syvende påbegyndte fertilitetsbehandling ender behandlingen i en graviditet. Men tallet dækker over en stor variation, og særligt kvindens alder er vigtig for chancen for en succesfuld behandling.

For kvinder under 40 år er det således cirka hver fjerde behandling, der resulterer i graviditet, mens det for kvinder over 40 år er hver tiende.

Lidt over 4.000 danske børn i 2013

Knap en tredje del af inseminationer på danske klinikker i 2013, blev gennemført på kvinder, der ikke havde bopæl i Danmark. De udenlandske kvinder kom typisk fra Sverige, Norge eller Tyskland.

De udenlandske kvinder forsvinder ud af statistikkerne, når de tager tilbage til deres bopælsland og føder. De danske kvinder kan derimod følges i fødselsregisteret.

Læs mere om fødselsregisteret

Rapporten viser, at fertilitetsbehandlingerne i 2013 førte til 4.226 nyfødte børn, hvilket svarer til, at hver 13. baby i 2013 blev undfanget på en fertilitetsklinik.

Læs hele rapporten: ’Assisteret reproduktion’ (PDF)