Mange fik hepatitis A-infektion i 2013

De mange tilfælde med hepatitis A-infektion i Danmark sidste år skyldes især det store udbrud med frosne jordbær.

I 2013 fik Statens Serum Institut anmeldt 104 tilfælde af hepatitis A-infektioner. Det er det højeste antal i en 10-årig periode, og årsagen var et stort sygdomsudbrud, der strakte sig over det meste af året. Udbruddet var forårsaget af importerede frosne jordbær, og 71 sygdomstilfælde (heraf 60 anmeldte) skyldtes dette udbrud, der også omfattede Sverige, Norge og Finland. Et andet mindre udbrud i 2013 sås blandt turister, der havde været i Ægypten, og her var der ligeledes patienter i flere andre europæiske lande.

Hepatitis A giver leverbetændelse og er ikke en sygdom, der almindeligvis findes i Danmark. Udbruddene viser, hvordan smitten kan overføres fra lande, hvor hepatitis A-smitte er almindeligt forekommende, enten direkte via udlandsrejser eller indirekte via import af visse typer af forurenede spiseklare fødevarer.

I almindelighed er der tale om en sygdom, der kan ses efter rejser uden for Europa, og som efterfølgende kan give anledning til begrænset videre smitte blandt personer med tæt kontakt fx inden for familier eller i børneinstitutioner, hvilket også sås i 2013. Igen i 2013 sås endvidere, at børn af indvandrere blev smittet ved besøg i forældrenes hjemland. Det er derfor fortsat vigtigt, at praktiserende læge er særligt opmærksom på hepatitis A-vaccination til denne befolkningsgruppe samt i almindelighed ved udlandsrejse til lande, hvor hepatitis A er almindeligt forekommende.

Læs mere i EPI-NYT 48/2014