Vaccinationstilslutning i det midlertidige HPV- vaccinationsprogram til kvinder født 1985-1992

Det midlertidige tilbud om gratis HPV-vaccination blev taget godt imod og der var en stigning i andel HPV-vaccinerede fra 17 % til 75 %.

Fra den 27. august 2012 til slutningen af 2013 var der tilbud om gratis HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992.

Vaccinationer givet før det midlertidige program såvel som vaccinationer givet i det midlertidige program er medregnet i denne opgørelse. Vaccinationer givet før det midlertidige program var udstedt på recept og for egen betaling. Det midlertidige tilbud om gratis HPV-vaccination blev taget godt imod og der var en stigning i HPV1 tilslutning fra 17 % til 75 %. Stigningen var mest udtalt blandt efterkommere og immigranter. For immigranter var HPV1-tilslutningen før programmet dog lav, 3 %, og forblev relativt lav ved slutningen af programmet, 41 %, sammenlignet med 68 % for efterkommere og 84 % for danskfødte kvinder med begge forældre danskfødte.

Læs mere i EPI-NYT 47/2014